Flera arbetsförmedlingar anordnar nu introduktionskurser till vården för att locka före detta industriarbetare. I Arboga har endast ett tiotal män av de 60 som varslats från ABB visat intresse för en sådan kurs. I Kumla gick dock hälften av deltagarna vidare till vårdutbildningar efter en introduktionskurs förra året.

Finns det andra jobb så tar industriarbetarna dem. Få är intresserade av ett jobb med lägre status och en lön som är 3000 eller 4000 kronor lägre än de hade tidigare. Dessutom har kommuner och landsting svårt att erbjuda heltid.

— Förändringsarbetet och förmågan att ta tillvara ny personal går oerhört trögt i många kommuner, kommenterar Ulla Åhs, sektionschef för vård och omsorg på Kommunförbundet.