Denna olikhet har kommit fram i en ekonomisk studie som Socialstyrelsen har gjort.

Ensamstående äldre kvinnor får mindre ofta äldreomsorg jämför med äldre män. Kvinnorna anger oftare än män att de vill ha, eller ha mer, hemhjälp. De är oftare än männen missnöja med de hjälp de får.

Socialstyrelsen ska nu titta närmare på dessa skillnader.

– Hälso- och sjukvård ska utgå ifrån behov och ges på lika villkor. Mäns och kvinnors behov ska ha samma förutsättningar att tillgodoses på ett evidensbaserat, säkert och kostnadseffektivt sätt. Här behövs mer forskning,
säger Karin Mossler på Socialstyrelsen. åc
Rapporten finns på Socialstyrelsens
webbplats: www.scb.se.