Johannes Sjögren gör en imponerande debut med Backabo (Ordfront).
Med sina absurda, roliga och tragiska berättelser placerar han läsaren mitt i barndomen. De korta texterna är inte en ung vuxens sentimentala eller roade minnen. De verkar inte heller tillrättalagda för att bevisa någon tes för publiken. Nej, mitt intryck är att han lyckats skära bitar ur sin och kompisarnas barndom och placerat dem i en bok, orubbade av vuxenheten. Språket är slipat och enkelt utan att vara det minsta barnsligt.