Marianne Lindwall arbetar i ett bemanningsföretag och går runt till olika förskolor i Stockholm. Idag och en vecka framåt är hon på Svampen, en kommunal förskola i Enskede.

Marianne trivs med att gå runt. Under de två år hon arbetat på bemanningsföretaget ”Qvalitetspoolen” har hon haft 16 vikariat på olika arbetsplatser. Ibland har de rört sig om några dagar men de flesta har varit mellan tre och fem månader långa.

— När jag jobbade förut såg jag många gånger vem som skulle behöva det där lilla extra men jag hade inte tid att ge det. Jag kände mig aldrig nöjd när jag gick hem. Nu, även om jag bara är en kort tid hos barnen kan jag ge mycket när jag är där. Jag är mitt ibland dem och ser vad som behövs. Jag kan till exempel sätta mig med ett spel och alla barnen kommer. Jag kände att det var så här jag ville jobba.

Marianne har en 30-timmarstjänst. Om hon inte kommer upp i 30 timmar får hon ändå 85 procent av lönen. Det har hänt ytterst sällan att hon inte har varit bokad. Däremot händer det ibland att hon ställer upp och jobbar mer.

— Tidigare hade jag dåligt samvete om jag tog ledigt en dag. Det har jag inte nu. Då skickar de bara någon annan i stället, säger Marianne.

Hon ser bara fördelar med att jobba i bemanningsföretag. På Qvalitetspoolen har hon fria arbetskläder, gratis friskvård och samma sociala trygghet som tidigare. Hennes lön med semesterersättning är 18.000 kr, det är något mer än hon fick i den kommunala förskolan. Men lön och förmåner är inte det viktigaste. Marianne får något hon tycker att den fasta personalen får alldeles för lite av: uppmuntran.

— När jag hade jobbat en månad tänkte jag: detta är ett lyft. Jag får betalt plus att folk tackar mig när jag kommer.

Som vikarie behöver hon heller inte jobba kväll och sköta de där sidojobben som tar kraft från arbetet med barnen: ringa in vikarier, göra schema, ha föräldrakontakter och föräldramöten.

— Ibland är folk så slutkörda att jag tillför något bara genom att vara utvilad, säger hon. Efter ett tag kan jag känna att min vitalitet smittar.

Som vikarie är hon angelägen om att vara lyhörd. Hon minns själv hur det kunde vara med vikarier som körde sitt eget race. Men när hon varit en längre tid på ett ställe kan hon ibland som utomstående ge nya tips och infallsvinklar.

Visst skulle hon gärna vara med och utveckla en barngrupp på ett och samma ställe. Men som förskolan ser ut idag känner hon att det skulle vara omöjligt.

Med över 30 år i barnomsorgen har hon upplevt andra tider. På 1970-talet var hon med och öppnade en modellförskola i Halmstad under barnstugeutredningens överinseende. Då var de fyra vuxna på 12 barn mellan sex månader och tre år. Personalen fick lära sig att dokumentera och fick handledning en gång i veckan. Nu har varje vuxen fem eller fler under tre år att ta hand om.

— Men det största misstag man gjort i barnomsorgen är att man har tagit bort förskolechefen, säger Marianne.

Med en chef som ska serva flera ställen får inte personalen det stöd den behöver, anser hon. I stället för att prata med chefen pratar man sinsemellan och tar egna beslut på gott och ont.

Mariannes chefer på Qvalitetspoolen ringer ofta och frågar hur hon mår. Dessutom har hon tillgång till handledning om hon skulle behöva. Qvalitetspoolen har två anställda handledare som både tar uppdrag i förskolor och handleder den egna personalen.

Med jämna mellanrum träffar de poolens barnskötare och förskollärare i ”pedagogiska forum” där de kan diskutera jobbet och utvecklas vidare i sin yrkesroll.

Fakta om pooler:

• Qvalitetspoolen har cirka 25 barnskötare och något färre förskollärare. 2/3 av personalen är garantianställd. De flesta är över 30 år, medelåldern ligger vid 42.

• Exakt antal barnskötare i bemanningsföretag går inte att få fram. Gunillapoolen i Stockholm, Göteborg och Malmö ser ut att vara störst med ”flera hundra barnskötare”. I Stockholm har Proffice 34, Stjärnpoolen 54, varav 20 är garantianställda.

• Poolia har inga barnskötare men kan ”plocka fram vid behov”. Flera företag som inte tidigare haft pedagogisk personal börjar inom kort. Addeco och Manpower, båda på flera platser i landet och First Prime Stockolm planerar att rekrytera bland annat barnskötare.

• Alla ovanstående företag är anslutna till Svenska Personaluthyrnings- och Rekryteringsförbundet, SPUR. Hemsida: www.spur.se

Läs ett längre reportage i papperstidningen.