Resultatet av årets löneförhandlingar blev en stor besvikelse för kommunalarna som jobbar för Västra Götalandsregionen.

— För nästan samtliga undersköterskor, barnsköterskor och skötare blev det inte ett öre utöver det centrala avtalet, säger Claes-Göran Thunberg, avdelningsordförande för Kommunal Älvsborg.

Enligt honom är missnöjet bland medlemmarna över ”extremt låga” löner inom sjukvården större än någonsin:

— Det ökar hela tiden, det jäser, och det blir en press på oss fackliga också. Vad gör ni! frågar de.

— Men vi sitter inte stillatigande, vi försöker pressa ut så mycket det går!

Kommunal har nu ett centralt treårsavtal med arbetsgivaren. Det garanterar ett löneutrymme på lite under 600 kronor per heltid att fördela i lokala förhandlingar varje år.

Kommunalarna har sett hur arbetsgivaren gett mer och mer till sjuksköterskor och läkare, bristyrkesgrupper som det är tuff konkurens om.

— Men även SKTF-grupper där det inte råder någon direkt brist har fått löneglidning, säger Claes-Göran Thunberg.

Tre av kommunals avdelningar — Skaraborg, Väst och Älvsborg — kräver därför nu 1000 kronor mer, utöver centrala avtalets pengar, till ”yrkesgymnasiala grupper” inom sjukvården. Såväl för i år och nästa.

Det handlar om 8.677 personer, främst undersköterskor, skötare och barnskötare.

— Västra Götalandsregionen gick med vinst på 200 miljoner förra året, så vi hävdar att det finns pengar, säger Claes-Göran Thunberg.

På två år skulle Kommunals krav kosta arbetsgivaren cirka 200 miljoner.

Nu har facket begärt överläggningar med regionens centrala ledning.

Man kommer att föra fram argument som att kommunalarnas löner släpar efter, att personalbrist börja uppstå även när det gäller kommunals grupper och att omvårdnadsyrkena inte lockar ungdomar.

Så länge det centrala löneavtalet löper råder fredsplikt. Facket får inte strejka. Men Kommunal kan säga upp avtalet i höst. Då blir det nya centrala förhandlingar, utan fredsplikt, redan om knappt ett år.

— Får vi inte ut något utöver vad det centrala avtalet ger då finns det anledning att fundera på om vi inte ska säga upp det i höst, säger Claes-Göran Thunberg.

— Det som gjorde att vi accepterade det centrala avtalet var att det är ett golv, säger han.

Kommunal krävde i centrala förhandlingar att lönerna för yrkesgrupper där gymnasial utbildning krävs skulle lyftas upp till verkstadsarbetarnivå.

Men dit fram nådde man inte alls.

Avtalsombudsman Jan Sjölin ger Kommunal i Västra Götalandsregionen sitt stöd när de nu kräver lokala lyft för de här grupperna:

— Det är bra att de går på där vi på något sätt var tvungna att sluta. Helt rätt, säger han. Vi har inte på något sätt gett upp, våra medlemmar ska ikapp!

I höst ska Kommunal utvärdera hur mycket avtalets två första år har gett.

Då ska man ta ställning till om avtalet ska sägas upp i förtid.

Om arbetsgivarna inte lokalt visat intresse att gå Kommunal till mötes och om arbetsmarknaden är relativt god talar mycket för att avtalet sägs upp.

— Då kommer vi att ärta på, då kommer vi dessutom att vara ensamma på banan och det är inte helt fel! säger Jan Sjölin.