Sedan 1993, då de nuvarande reglerna började gälla, har det varit svårt att få en skada godkänd som arbetsskada och många har blivit utan ersättning. Nu ska det bli ändring på det tack vare ett förslag från regeringen.

— Fler kommer att bli godkända med de nya reglerna. Dagens arbetsskadeförsäkring är oerhört ojämställd och framförallt har kvinnors sjukdomar, belastningsskador, varit uteslutna säger socialförsäkringsminister Ingela Thalén.

Sedan 1993 har bara en liten del av alla påstådda arbetsskador godkänts och ofta är beslutsgången långsam och jobbig för den skadade.
Försäkringskassan har haft, och kommer också i fortsättningen att ha, sista ordet. Det nya i regeringens förslag är att den skadade ska bedömas utifrån fyra kriterier istället för dagens två steg. Bevisbördan på den sökande minskar därmed enligt Ingela Thalén, som menar att de nya reglerna ska ge en både snabbare och säkrare bedömning. Detta är dock bara början på förändringsarbetet och till hösten kommer fler förslag.

— Vi ska se över försäkringskassans hela organisation och deras handläggning av arbetsskadeärenden. Bland annat vill vi ha en mer likvärdig bedömning, både försäkringskassorna emellan och mellan de enskilda arbetsskadeärendena, säger Ingela Thalén.

De nya reglerna kommer att kosta en miljard extra utöver de dryga sju och en halv miljard som arbetsskadeförsäkringen kostar idag. Reglerna kommer inte att gälla retroaktivt.