Undersköterskorna kan via sin kommunikator, med ett personligt lösenord, gå in och hämta den information de behöver om brukarna, adresser, telefon till anhöriga, vilken insats som behövs och annat.

De kan också själva skriva in aktuella viktiga upplysningar om brukarna. De kan snabbt få kontakt med varandra, ringa, skriva ett meddelande på kommunikatorn till någon speciell eller till alla, eller skicka sms-meddelande.

När de får larm (från trygghetslarmen), kan de gå in och se vem det gäller, adress, anhöriga och annat viktigt. De skriver in helgrapporter efter helgen, och nattpersonalen som precis kommit in i systemet, kan rapportera till dagpersonalen vad som hänt under natten.

— Hemtjänstpersonal har ett av de mest mobila jobb man kan tänka sig. Ändå har den gruppen varit den mest eftersatta av alla när det gäller teknik för att kommunicera, säger Eva Johansson på Telia. Hon har arbetat tillsammans med gruppen i Stocka, som har beskrivit vilka krav och behov de har i arbetet.

Både arbetsgivaren och undersköterskorna tjänar på att ineffektiv spilltid försvinner: tid för att ta sig till den gemensamma lokalen för att hämta information, tid i telefonköer, besvär med att få kontakt med andra, telefontider som ska passas för att få lämna besked eller fråga.

— Även i Timrå arbetar hemtjänsten med Permitto Care. Där visade en undersökning att 15 procent mer av arbetstiden nu kunde ägnas åt det direkta arbetet med brukarna, berättar Eva Johansson.