Du beskriver dig som ett offer för din omgivnings godtyckliga behandling. ”Allt verkar jäklas för oss.” Jag tror det finns mycket ilska och vrede hos dig.

Men jag tror också det är möjligt för dig att ta dig ur offerrollen med hjälp av en samtalskontakt, kanske en terapeut. Du behöver hitta dina egna känslor och behov och med ökat självförtroende få kraft att sätta gränser mot din omgivning.