Bollnäs är en av alla kommuner som kämpar med att hitta vikarier till äldreomsorgen.

När kommunen tidigare har haft svårt att rekrytera kompetent personal har ibland personer med ”olämpligt beteende” anställts inom äldreomsorgen. 

Det skriver Bollnäs kommun i en Lex Sarah-utredning från i fjol, något som P4 Gävleborg var först att uppmärksamma. Det kan till exempel handla om otrevligt bemötande eller brister i att sköta vårdtagares hygien. 

För att råda bot på personalbristen har Bollnäs kommun ändrat sin rekryteringsprocess. Förra året fick hemtjänstpersonal delta i rekryteringen av nya vikarier.

Jobbat heltid med rekrytering

I år har man gått ett steg längre – och låtit en grupp medarbetare som jobbar i hemtjänsten, på särskilt boende och funktionsstöd hålla i rekryteringen. 

– Jag tycker detta är något som fler kommuner borde prova, säger Michael Andersson, undersköterska på äldreboendet Ängslunda. 

Han är en av sju medarbetare som har jobbat heltid med rekryteringen av vikarier mellan januari och maj i år. 

– Jag har suttit med och intervjuat folk, det kändes jättebra. Vi är ett gäng med mycket erfarenhet. Jag har jobbat i 20 år och vet vad som behövs, konstaterar Michael Andersson, som även är facklig företrädare på Kommunal lokalt.

Fick gå en kurs

Han och de andra som har jobbat med rekryteringen har fått gå en kurs i hur arbetsintervjuer går till. Till exempel hur man läser kroppsspråk och vad som är bra att tänka på.

Under intervjuerna har Michael Andersson försökt att ta reda på hur pass engagerad personen är.

– Alla är jättenervösa, men ibland kan man märka om personen har läst på innan intervjun, eller om den visar ett engagemang i sina svar, säger han. 

Rekryteringsgruppen har också ansvarat för att få ut vikarierna på provjobb, introduktion och andra utbildningar som behöver göras.

En annan förändring i år är att verksamheterna har fått ett återkopplingsformulär. Med det menas ett dokument där man kan berätta hur det fungerar med den nya vikarien.

Ska utvärderas

Totalt har kommunen anställt 200 vikarier i sommar, enligt enhetschefen Elin Larsson. Hon tillägger att i de verksamheter där personal har lånats ut för rekryteringsarbetet har man täckt upp med bland annat vikarier. 

– Jag tycker vi är modiga som vågar prova nya saker. Vi är långt ifrån i mål med hur vi vill att saker ska se ut, och det är viktigt att personalen får vara med i utvärderingen så det blir ännu bättre nästa år, men jag tycker att det har funkat bra i år. Personalen vet själva vad det är för typ av kollega de behöver bredvid sig, säger Elin Larsson.