De brister en vikarie har är våra brister. Då är det vi som brustit i introduktionen av en ny medarbetare. Den nyfikenhet, glädje och nervositet vi hade när vi kom som nya, ska vi minnas och vi ska ta mot alla nya sommarvikarier med positivitet och engagemang. 

Det är vi som ska förmedla arbetsglädje, rutiner, tillvägagångssätt och arbetsmoral. Om vi välkomnar, stöttar, visar, förklarar och erbjuder inträde i arbetsgruppen får vi en intresserad, nyfiken och engagerad kollega. En kollega som räddar våra semestrar och ser till att våra vakanser blir fyllda. 

Vårt ansvar att lära ut

Med en god introduktion får vi en kollega som gärna arbetar hos oss och som gör det med glädje. Vi får en kollega som – om vi lär ut rätt – brinner för att finnas för andra människor. Som brinner för att glädja, vårda, trösta och ge trygghet till de som behöver det som bäst, i sin utsatthet. 

Det vikarien inte kan eller vet har vi ett ansvar för att lära ut. Vi kan inte ta för givet att varje ny medarbetare ska kunna våra rutiner. Brister vi i välkomnandet och introduktionen får vi vikarier som vantrivs, missköter sina uppgifter, har ett sämre bemötande och kanske till och med struntar i att dyka upp.

Vi måste ge sommarvikarierna trygghet, kunskap och självkänsla för att komma in i gruppen och i arbetsuppgifterna på ett smidigt sätt.  Visa dem att det är okej att vara osäker och ställa frågor.

Jag har arbetat i vården i mer än 20 år. Både regionalt och kommunalt. Under denna tid har jag sett vikarier bli behandlade så dåligt att jag blivit mörkrädd. 

Vi som jobbat länge har också varit nya. Vi har varit vikarier, timmisar, färska och nya på jobbet. Fulla av kunskapstörst.  Då fick vi lära oss, och det tog tid. Det tar olika lång tid för olika människor. Vi måste ge sommarvikarierna trygghet, kunskap och självkänsla för att komma in i gruppen och i arbetsuppgifterna på ett smidigt sätt.  Visa dem att det är okej att vara osäker och ställa frågor. 

Vikarier bidrar med nya ögon

Ja, jag anser att det är vårt ansvar att skapa trygga vikarier som brinner för sin nya arbetsplats. Jag vill dela med mig av min kunskap, mitt engagemang och jag vill visa alla nya vikarier varför jag anser att jag har världens bästa och givande arbete. 

Det den som kommer ny kan bidra med är att se vår arbetsplats med nya ögon och komma med lösningar vi själva inte sett.  Vi är ofta så inrutade i vår miljö att vi inte ser alla möjligheter som finns för att göra förbättringar. Många kommer direkt från sin utbildning med mycket färska råd och rön som de kan dela med sig av. 

Vi har alla varit nya

Även vi behöver ny kunskap. Vi är inte fullärda! Långt ifrån. Den dagen vi blir fullärda, den dagen då vi inte har mer att lära, den dagen är dagen då allting tar slut.

Vi har alla börjat någonstans. Vi har alla varit nya. Det får vi aldrig glömma bort.