Chefen sätter upp listor på hur vi bidrar till lönsamhet

Jag är anställd i privat hemtjänst. Vår chef har börjat sätta upp listor i personalrummet som visar hur alla uppfyller den beställda tiden hos kunder. Andemeningen är att det ska visa vilka som jobbar bäst och vilka som jobbar sämst. Det står visserligen inte namn på listorna nu utan siffror men tidigare stod det namn. Exempel Pelle och Maria med flera har varit hos kunderna hela den beviljade tiden. Övriga som jobbat period X har bidragit till inkomstbortfall på Y 000 kronor. Får vår chef bete sig så här?

Uskan


Låter som en dålig arbetsmiljö

SVAR: Nej, det du beskriver låter inte som en bra arbetsmiljö. Ingen ska behöva må dåligt på sin arbetsplats. Arbetsgivaren har ett stort arbetsmiljöansvar. I det ingår att arbeta systematiskt med alla arbetsmiljöfrågor, och att de anställda ska delta i detta. Arbetsgivaren behöver tillsammans med er på arbetsplatsen och skyddsombudet komma överens om varför och hur information om utförd arbetstid ska hanteras.

Alla arbetstagare ska även ha goda förutsättningar att utföra sitt arbete utan att riskera sin hälsa. Det finns säkert olika till att den utförda arbetstiden ser olika ut. Det systematiska arbetsmiljöarbetet som arbetsgivaren ska göra tillsammans med er och skyddsombudet bör innehålla förutsättningarna för att utföra arbetet. Lämpligast tas detta upp på ett arbetsplatsmöte eller liknande. Om andemeningen med listorna är att upplysa er om att någon gör ett sämre arbete ska arbetsgivaren ta det samtalet individuellt med den person det berör. 

Ta kontakt med chefen och berätta hur du upplever situationen och hur du vill att den ska lösas. Till stöd och hjälp kan du prata med ditt skyddsombud. Det finns även stöd att få hos den lokala facklig organisationen.