Kan vi också få kortare arbetstid på natten?

Jag jobbar natt och arbetstidsmåttet är 36,20 timmar i veckan. På äldreboendet gäller avtalet med Vårdföretagarna Bransch F. När får vi en nattarbetstid på 34,20 timmar i veckan? Alltså samma som i kommunen. Kan Kommunal göra något?

C


Vi försökte ändra nattarbetstiden i förhandlingarna

SVAR: Kommunal arbetar aktivt för likvärdiga anställningsvillkor för anställda inom branschen oavsett arbetsgivare. Under fjolårets avtalsförhandlingar var arbetstidsförkortning ett av de krav som Kommunal förde fram för anställda som omfattas av avtalet Vårdföretagarna bransch F. För närvarande har det inte skett någon förändring av arbetstidsmåttet. Frågan kommer, genom avtalsförslag från medlemmar på avtalsområdet, troligen bli aktuell igen under avtalsförhandlingarna 2025.