Jag är anställd i regionen, hittills har jag jobbat färre och längre pass. Nu kommer jag att jobba fler pass som är kortare. Kommer jag att förlora på det när jag tar semester? Om jag lägger en veckas semester, kommer jag då behöva ta fler semesterdagar? Jag kommer ju ha fler pass, men arbeta samma antal timmar per vecka som tidigare.

HG


SVAR: Nej, förlora på det ska du inte göra. För att få fram hur många semesterdagar som går åt när man arbetar på schema så tittar man på hur många arbetspass som är inplanerade under det antal veckor schemats längd är, man får fram en semesterkvot.

Få arbetspass ger en högre kvot, medan många arbetspass ger en lägre kvot. Semesterkvoten är grunden för ett rättvist system, så ingen ska får fler eller färre dagar ledigt än någon annan.