Jag jobbar i hemtjänsten och nu har vi börjat med varannan helg igen. På detta har jag även fått två delade turen, både på lördag och söndag. De delade turerna är ungefär varannan gång jag jobbar helg. Chefen säger att det är för att jag bor närmast jobbet. Ingen annan i personalgruppen har det så här. Får arbetsgivaren göra så här?
I


SVAR: Ja, arbetsgivaren får lägga ut delade turer. Men att arbetsgivaren väljer att särbehandla dig utifrån din bostadsadress är riktigt dålig personalpolitik, det är inte ok.

Arbetsgivaren är också ansvarig för arbetsmiljön, då det är allmänt känt att delade turer är dåligt för arbetsmiljön, är min rekommendation att prata med skyddsombudet på din arbetsplats. Skyddsombudet kan hjälpa till att få schemat riskbedömt samt vara behjälplig med att kolla upp vad kollektivavtalet säger om delade turer.