Kan jag bli av med min underskötersketjänst för att jag inte har ett yrkesbevis ännu och då inte får använda titeln?

SVAR: Nej, det kan du inte. Däremot har många arbetsgivare tillfälligt skrivit om anställningskontrakten med anställda i den situationen. I de nya kontrakten är titeln undersköterska utbytt, men alla anställningsvillkor ska vara de samma. (Det här är främst ett problem för visstidsanställda. Se nedan vem som har rätt att använda underskötersketiteln och om undantagsregeln)

Jag fick skriva på ett kontrakt där underskötersketiteln är utbytt mot vårdbiträde eftersom jag ännu inte fått mitt yrkesbevis. Får jag ett nytt kontrakt där det står att jag är undersköterska när jag fått det?

SVAR: Ja, det ska du få enligt Kommunals överenskommelser med bland annat SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) Om du inte får ett nytt kontrakt där underskötersketiteln står, kan du få hjälp av Kommunal lokalt. 

Jag har vikarierat på en underskötersketjänst. Nu ska vikariatet förlängas. Jag har inte något yrkesbevis som undersköterska, kan det göra att jag förlorar min företrädesrätt till tjänsten?

SVAR: Ja och nej. Tomas Björck, sektionschef för arbetsmarknadspolitik hos SKR svarar så här:

– Förutsatt att kvalifikationskraven inte är förändrade kan företrädesrätt föreligga. Men i den beskrivna situationen kan benämningen av befattningen komma att vara något annat för att inte komma i konflikt med titulaturen. Grundförutsättningen för företrädesrätt är att man har tillräckliga kvalifikationer för det aktuella lediga arbetet, säger han.

Och kommunals jurist Olov Östensson håller med om att företrädesrätten kan finnas kvar men att tjänsten tillfälligt kan få en annan titel.

– Den som får problem med detta kan kontakta Kommunal lokalt för att få hjälp, säger han.

Jag vill söka en tjänst i hemtjänsten där det ingår att jag är fast omsorgskontakt, men jag har inte något yrkesbevis som undersköterska. Kan jag få den?

SVAR: Nej, det är inte säkert. Just kontaktmannaskapet är den enda arbetsuppgift där du enligt lag måste ha ett yrkesbevis för undersköterska.


Om titeln undersköterska:

Får jag kalla mig undersköterska nu när en ny lag gäller?

SVAR: Det beror på vad du hade för tjänst lördagen den 1 juli när lagen började gälla. Vad du har för utbildning eller yrkeserfarenhet spelar ingen roll. Det har bestämts i lagen som tagits fram av regeringen och beslutats om i riksdagen.

Om jag var visstidsanställd den 1 juli, får jag kalla mig undersköterska då?

SVAR: Nej, hade du ett vikariat, en provanställning eller någon annan tidsbegränsad tjänst så får du inte kalla dig undersköterska längre utan ett yrkesbevis. Det spelar ingen roll om du är utbildad till undersköterska. 

Om jag var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli, får jag fortsätta använda titeln då?

SVAR: Ja, du får använda titeln. Du har enligt lagen tio år på dig att söka ett yrkesbevis och får kalla dig undersköterska utan det fram till 2033.

Det spelar ingen roll om du bytt arbete eller blev arbetslös efteråt, det som är viktigt är att du var tillsvidareanställd som undersköterska just den 1 juli 2023 och att du kan visa upp det avtalet. Men efter 2033 måste du precis som alla andra som använder titeln ha ett yrkesbevis om du vill fortsätta kalla dig undersköterska.

Källor: SKR, Sobona, Kommunal