Hur ska arbetskläder tvättas?

Jag undrar om det är tillåtet att tvätta arbetskläder i de boendes tvättmaskin på ett äldreboende, eller de ska tvättas i en avsedd tvättmaskin för arbetskläder?

Usk. på ett äldreboende


Arbetsgivaren ansvarar för rutiner kring tvätt av arbetskläder

SVAR: Det är den boende som ska använda sin tvättmaskin till sina kläder. Arbetskläder ska tvättas i den tvättmaskin som är avsedd för arbetskläder exempelvis på arbetsplatsen eller på ett tvätteri. Detta ska framgå i de rutiner som arbetsgivaren ska ta fram för tvätt och byte av arbetskläder.