Jag har hört att det inte är tillåtet att vända på vårdtagare, som har dubbelbemanning, i sängen på egen hand. Men vad gäller när man utför nedre hygien i sängen? 

Ibland finns det inte tid att vänta på sin kollega som är upptagen hos en annan vårdtagare och då börjar man med nedre hygien och påklädning på egen hand och sedan gör man förflyttningen med lyft tillsammans med kollega. 

/Äldreomsorgsanställd


SVAR: Om det är bestämt att det ska vara dubbelbemanning så ska arbetsuppgifterna som är kopplade till att man ska vara två, utföras utifrån det. Det är viktigt både utifrån arbetsmiljön och för säkerheten för vård- och omsorgstagaren. Om bemanningen inte är tillräcklig för att utföra arbetsuppgifterna på det sätt som är avsett, skriv en tillbudsanmälan.