Jag har en kollega som röker på arbetstid, trots att kommunen infört rökfri arbetstid. Känner att mitt hår luktar rök och jag får därför tvätta det ofta. Jag är ny på jobbet, därför vill jag inte konfrontera personen. Kan facket göra en granskning?

/ M


SVAR: Nej, eftersom kommunen infört rökfri arbetstid och som du skriver att det finns de som inte följer beslutet, så tycker jag att du ska prata med din chef. Med rökfri arbetstid menas att ingen för röka under sina arbetspass, detta gäller även pauser men inte exempelvis lunchrast eller annan tid då den anställde är ledig från sitt arbete.