Hemtjänstgruppen i Skottorp, som ligger på gränsen till Skåne i södra Halland, har vuxit rejält de senaste åren. Många pensionärer har flyttat permanent till sina sommarstugor vilket har ökat andelen i behov av hemtjänst. I takt med det har personalen blivit fler och den tvårummare på 62 kvadrat som gruppen har till sitt förfogande blivit för trång. 

– Under hela dagen är vi kanske 10-11 stycken som jobbar. Vi får inte plats i köket när vi ska äta, det går inte att vila och komma undan på rasten och det finns bara en toalett till oss alla, som städas en gång i veckan. De basala hygienrutinerna sätts ur spel, säger Anna Sandström. 

Chefen instämmer i kritiken

Hennes närmaste chef Sofia Hedblom håller med om att lokalerna är trånga. Hon berättar att när hon behöver ha enskilda samtal med någon medarbetare tvingas hon ha det i antingen köket eller i ”sovrummet” som gruppen använder som kontor, där datorer och dokumentation finns.

Det betyder att under den tiden kommer annan personal inte in för att värma mat, hämta vatten eller ställa in mat i kylskåpet om hon sitter i köket. Eller så kommer personalen inte åt gruppens dokumentation, om hon väljer att ha samtalet i sovrummet. 

– Lokalen uppfyller inte de krav som finns på arbetsmiljö. Vi uppmuntrar alla anställda att göra tillbud när de tycker att det finns fog för det, säger Sofia Hedblom, enhetschef för hemtjänsten. 

Men du är chef och ansvarig för arbetsmiljön, vad kan du göra? 

– Kommunen ska bygga en ny lokal, som blir klar först 2027 och jag ser inte att det är möjligt att vi utgår härifrån i tre år till. Men som enhetschef kan jag inte gå ut och hyra en ny lokal, men kommer det inget alternativ kommer jag att lyfta frågan om vi kanske måste flytta in till Laholm.  

Tvingas byta om inför varandra

Hemtjänstgruppen har tidigare främst haft kvinnliga anställda, men till sommaren ska fler män jobba vilket ökat behovet av ordentliga omklädningsrum. I dag står klädskåpen i ”vardagsrummet”. 

– När det kommer många fler killar nu blir det ett problem, man ska inte behöva klä av sig inför varandra och det känns inte jättekul att visa vikarierna runt, säger Sofia Hedblom. 

”Kanske måste vi evakuera”

Kristina Isaksson är verksamhetschef för äldreomsorgen i Laholms kommun, och hon säger sig inte ha hört talas om de problem med lokalen som personalen nu vittnar om (och som Hallandsposten var först att berätta om). Hon säger att kommunen skannat tillgängliga lokaler i området, men att inte det finns några. Det enda alternativet är i centrala Laholm, ungefär en mil från Skottorp. 

– Det vore förödande för arbetsgruppen eftersom det blir långa avstånd. Men är det så illa som personalen säger måste de lägga tillbud så att vi får upp det, kanske måste vi då evakuera verksamheten och försöka hitta något halvdant. Något optimalt kommer vi ändå aldrig att hitta innan den nya lokalen är klar. 

”Lokalerna inte skäl för skyddsstopp”

Skyddsombudet i hemtjänstgruppen Karl-Fredrik Tholin arbetar framför allt fackligt, men jobbar i hemtjänsten varannan helg. Han menar att personalen beklagar sig men inte gör något åt problemen: 

– De har möjlighet att skriva tillbud och ta upp det på APT, men då säger de inget. De sitter och tittar ner i sina kaffekoppar. 

Du är ju deras skydds- och arbetsplatsombud. Kan det vara så att de behöver styrkan som kommer av ditt uppdrag, att du hade kunnat skriva tillbud eller vara stöd för dem att göra det? 

– Jag skrev tillbud tidigare om mögel, och då åtgärdades det. Jag tycker inte att det är mitt ansvar att se till att vi får en ny lokal. Det ansvaret ligger på våra chefer. Vi har växt ur lokalen och vi är extra många just nu på grund av introduktioner. Rent ärligt har jag suttit i värre lokaler och jag anser inte att lokalerna ger skäl för skyddsstopp eller en 6.6a, säger Karl-Fredrik Tholin. 

”Ska vi skriva tillbud varje dag?”

Anna Sandström menar att personalen skrivit tillbud om att lokalen är för trång. 

– Jag har skrivit ett tillbud även om det är en tid sedan, men sedan dess har vi bara blivit fler och alla vet ju att lokalen inte expanderat. Vår chef lyfter det också till sina chefer, så det går inte att bortförklara. Hjälper det att vi skriver ett tillbud varje dag? Om alla skickar ett varje dag – lyssnar de bättre då?