– Cheferna kallar oss inte gnälliga längre. 

Det säger undersköterskan Silvana Vretoska, skyddsombud och ordförande för Kommunals äldreomsorgssektion i Göteborg. Där har stressen minskat och lyhördheten ökat sedan hemtjänstpersonalen själva styr över minuterna i schemat.

Men resan dit har inte varit enkel.

Minutstyrningen gav böter 

2018 fick Göteborgs hemtjänstpersonal nog. Deras minutscheman var omöjliga att följa och stressen så hög att de skickade in 50 anmälningar till Arbetsmiljöverket. Efter flera överklaganden stod det klart: arbetsgivaren fick betala 1,3 miljoner kronor i böter för den dåliga arbetsmiljö minutstyrningen orsakat. 

Nu, ett år senare, har situationen förbättrats säger Silvana Vretoska:

– Man tänker till och lyssnar på oss på golvet, men än är vi inte fullt i mål. 

Hon poängterar att Göteborg är en stor stad och hur långt man kommit med det nya systemet varierar. 

Kvinna med glasögon som sitter i en bil.
Silvana Vretoska.

Tid att prata med kollegor 

En verksamhet där det nya systemet fungerar förhållandevis bra är Tuve hemtjänst på Hisingen. Där jobbar undersköterskan Anna-Karin Grönlund som också var med och skickade in anmälningar till Arbetsmiljöverket 2018. 
 
– Den största skillnaden nu är att vi inte känner den stressen vi gjorde förr. Vi har tid att läsa på om omsorgstagarna, plocka med nycklar… till och med prata med kollegor. 

30 minuter på morgonen, 20 i slutet av dagen och tio i samband med rast. Det finns tid för kringuppgifter i schemat, berättar Anna-Karin Grönlund. 

Själva arbetsuppgifterna planeras fortfarande efter minuter, men nu lägger de upp tiden tillsammans med omsorgstagaren. 
 
– Det står ju ”dusch: 40 minuter” i schemat, men då har man utgått från omsorgstagarens behov i stället så det är lugnare. 

Anna-Karin förklarar hur ersättningsmodellen har ändrats: att personalen får betalt för den beviljade tiden och inte bara den som utförs hos varje omsorgstagare. 

– Det är inget tjat om in- och utcheckad tid utan det är behoven som styr numera. Jag upplever att hela inställningen har ändrats, säger hon. 

En medelålders kvinna med långt blont hår och ett neutralt uttryck vänd mot kameran.
Anna-Karin Grönlund.

Utmaningar kvarstår

Trots att undersköterskan Anna-Karin Grönlund upplever att dialogen med hennes chef är bra kvarstår några praktiska utmaningar i schemat. Det saknas pauser under dagen och restiden mellan omsorgstagare är inte alltid tillräcklig. 

En förklaring till bristerna kan vara planeringssystemet Göteborgs hemtjänst använder sig av, Plugo, som enligt Anna-Karin snarare stjälper än hjälper deras arbete.  

– Som det ser ut nu är det inte verksamheten som styr planeringen, utan planeringssystemet som styr ramarna för verksamheten. Det borde vara tvärtom, säger hon. 

Ett nytt system är dock på gång. Först ska bara avtal löpa ut och pilotgrupper testa det nya. 

– Alltihop har ju tagit ganska lång tid och vi är inte framme än. Men det viktiga är att det blivit så mycket bättre tack vare våra 6:6a-anmälningar, att vi gjorde det tillsammans i hela Göteborg, avslutar Anna-Karin Grönlund.