Det var en vanlig helt vanlig dag när olyckan hände. En av Fadime Mavis kollegor i hemtjänstgruppen i Uppsala var sjuk och det gick inte att få tag i en vikarie. Lösningen blev att alla tog några var av kollegans brukare. Schemat som redan var pressat blev ännu mer pressat. 

– Jag kom in på lunch och skulle fort ut igen för att hinna ge en brukare insulin i tid innan han fick mat. Jag kände redan från början att jag inte skulle hinna. 

Fadime slänger sig på elcykeln och styr mot bostadsområdet där han bor. Plötsligt ser hon i ögonvrån en bil som kör alldeles för fort och närmar sig snabbt.

För att inte hamna under bilen kastar hon sig av cykeln och landar med huvudet före i marken. Det blir ett hack i hakan som blöder. Bilisten och två andra människor som sett olyckan kommer fram.  

– Jag reste mig och det enda jag tänkte på var att jag måste hinna ge farbrorn hans insulin.

”Jag kunde ha dött”

En av de som kommit fram säger att hon borde ta hand om sig själv och hon väljer till slut att i stället ta sig till hemtjänstlokalen.  

– Det är då, först när jag berättar vad som hänt för en kollega som jag förstår hur illa det kunde ha gått. Att jag kunde ha dött. Den där känslan av att inte hinna, den är så farlig. 

Elcyklar, sömnbrist och att cykla på vintern. Det är de tre faktorer som Anna Anund, forskningschef på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), tillsammans med sina kollegor har identifierat som gemensamma faktorer för de som är med om cykelolyckor på jobbet. Det betyder inte att de som är med om olyckor somnar på cykeln, men att många av de som är med om olyckor har sömnproblem. 

– Det här är en grupp människor som mår lite sämre än genomsnittet. De rapporterar ofta höga nivåer av stress, problem med sömn och förekomst av smärta. De är utsatta och det spiller över på förmågan att köra, säger Anna Anund.

Fadime Mavi iförd en lila skjorta och beige byxor låser fast en färgglad cykel utanför en byggnad. Personen har också en svart ryggsäck på sig och verkar vara i färd med att säkra cykeln.
”Det är då, först när jag berättar vad som hänt för en kollega som jag förstår hur illa det kunde ha gått. Att jag kunde ha dött.”, berättar Fadime.

Var tredje har varit med om en cykelolycka

Stress är också något som kan påverka olyckorna, menar Anna Anund.  

– Har man scheman och arbetsvillkor som gör att man inte har förutsättningar att hinna med arbetet så kommer det med ett pris. 

I studien har bland annat 1 300 anställda inom vård och omsorg svarat på enkätfrågor om hur de färdas i arbetet, sömn, arbetsvillkor och olyckor. 200 av dem använder oftast cykel och har därför fått svara på fler frågor om sina cykelvanor.  

Mer än var tredje av dem har varit med om en cykelolycka och det är vanligt att det sker vintertid.  

– Vi kunde också se att långt ifrån alla var vana att cykla i vinterväglag och att inte alla cyklar har dubbdäck. Vissa saker är inte rocket science, ska man cykla på vintern ska det vara dubbdäck på cykeln. 

Mindre stress på arbetsplatsen har minskat olyckorna

Bland cyklisterna i studien som har elcykel är det inte ovanligt att batterier blir stulna eller inte laddat.  

Det har gått några år sedan Fadime Mavi var med om cykelolyckan. Sedan dess har hon bytt arbetsplats, där hon arbetar nu är det inte lika stressigt och ordning på cyklarna.

Så kan cykelolyckor på jobbet minska

KA reder ut

Det finns ett system för att ladda batterierna, det byts till dubbdäck varje höst och det finns en ansvarig för cyklarnas skötsel. I VTI:s undersökning är det över hälften av cyklisterna som sällan använder hjälm. Fadime Mavi känner igen det. 

– Jag hade inte hjälm vid olyckan. Det var dumt, det är så mycket som ska av och på. Så mycket innan man kommer fram till brukaren och säger god morgon. Kanske borde hjälm vara obligatoriskt.

Så gjordes undersökningen om cykelolyckor

Studien har syftet att undersöka tjänsteresor med bil och cykel för hantverkare och anställda inom vård och omsorg.  

Den är gjord i tre delar. En där man mäter resorna med GPS, en del med djupintervjuer och en med enkätfrågor till drygt 700 hantverkare och 1300 anställda inom vård och omsorg.  

200 av de anställda inom vård och omsorg använde cykeln ofta och fick fler frågor om sina cykelvanor. Ingen av hantverkarna cyklade.

Källa: VTI