I dag jobbar jag som undersköterska på ett modernt vård- och omsorgsboende i Luleå, men jag slant in som på ett bananskal i äldrevården. Jag trodde att jag skulle jobba en sommar, hade ingen erfarenhet alls av äldre personer, men jag älskar jobbet och har valt att stanna kvar i yrket.

Jag fick en bra introduktion så att jag kunde få förståelse för de uppgifter och krav som ställdes på mig för att utföra mina arbetsuppgifter. Men det var drygt 20 år sedan och verkligheten har förändrats. 

För stort ansvar

Bristen på introduktion hos många nyanställda i dag får negativa effekter. Personal som har kompetens får göra sin del av arbetet, plus en stor del av sina kollegors arbete eftersom det inte finns möjlighet att lära ut momenten på ett sätt som medarbetaren kan hantera. 

Det innebär bland annat att personal som vet vad arbetsuppgifterna innefattar tvingas jobba med för stor börda och för stort ansvar. De får däremot möjlighet till en bra personlig och lönemässig utveckling eftersom de vet hur de ska höja sin kompetens och anpassa sig efter nya riktlinjer och krav inom yrket. 

Att arbeta med högre krav än du har kompetens för kan inte vara speciellt upplyftande för en persons självkänsla och välmående.

Samtidigt blir den del av personalen som inte fått baskunskaperna låst i ett underläge, där de anstränger sig mycket men inte har den förståelse som de behöver för att uppfylla de lönekriterier som behövs för att få högre lön.

Att arbeta med högre krav än du har kompetens för kan inte vara speciellt upplyftande för en persons självkänsla och välmående. Det finns forskning som visar att de som inte kan uppfylla det ansvar och krav som arbetsuppgifterna innebär riskerar att bli utbränd. 

Utbildning – och krav på godkänt

Jag förstår inte hur man enbart kan prata om att höja lönerna. Vi behöver jobba för att höja kompetensen och ansvaret också. Vi skulle sannolikt ha en bättre arbetsmiljö och inkludering om vi vore mer jämlika i både arbete och lön.

Senaste åren har jag tänkt mycket på – och även lyft idén – att vi helst en gång per år exempelvis inför sommaren borde samla all ny personal och ha en utbildning på några veckor.

Där kunde personal som är ombud inom olika områden gå igenom respektive område så att den nya personalen i en lugn miljö får möjlighet att få en baskunskap om alla krav och uppgifter och även möjlighet att kunna fråga och reflektera. Jag tycker även att en typ av test och krav på godkänt vore bra för att öka motivationen av att ta del av informationen.