Nästan inget i avtalet mellan Kommunal och SKR, Sveriges kommuner och regioner, utgår från EU:s arbetstidsdirektiv. EU har endast krävt att de yrkesgrupper som har behov att jobba längre arbetspass än 13 timmar (kortare dygnsvila än 11 timmar) ska skrivas in som avvikelser i kollektivavtalen samt att det i avtalen anges en kompensationsledighet. 

Maxgränsen på 20 timmar, dispenser och arbetstidsnämnd för att kunna jobba upp till 24 timmar samt maxgränsen på 24 timmar är något som Kommunal och SKR själva hittat på. 

Inga krav på maxgränser

Det EU-kommissionen kritiserade Sverige för var hur vi i de svenska kollektivavtalen möjliggjorde för långa arbetspass – upp till 30 timmar – utan att dessa stod inskrivna som avvikelser (utifrån artikel 17/18 i EU:s arbetstidsdirektiv) i kollektivavtalen och utan att det stod någon kompenserande vila angiven i avtalen. EU-kommissionen uttryckte dock aldrig något krav på maxgränser vad gäller arbetspassens längd vid avvikelser.

EU-kommissionen var tydlig med att möjligheten att avvika från dygnsvilan på minst 11 timmar (utifrån artikel 3 i EU:s arbetstidsdirektiv) ska tillämpas restriktivt. Men det ska ses i ljuset av att i princip alla arbetstagare kunnat jobba arbetspass på 26-30 timmar med det upplägg som tidigare tillämpats i de svenska kollektivavtalen. 

De svenska kollektivavtalen har alltså under lång tid felaktigt möjliggjort för i princip alla yrken att avvika från EU:s krav på minst 11 timmars dygnsvila, och dessutom inte haft någon angiven kompensationsledighet i avtalen. 

Nu börjar Kommunal förstå att deras medlemmar inte kommer att acceptera detta, av avtalsparterna egenpåhittade, extremt restriktiva upplägg. Och det är bra att man börjar ändra sig.

Att begränsa möjligheten till långa arbetspass så att bara vissa yrkesgrupper står inskrivna som avvikelser i kollektivavtalet, samt skriva in kompensationsledighet, är ett enormt mycket mer restriktivt upplägg än det vi haft tidigare.

Nu börjar Kommunal förstå att deras medlemmar inte kommer att acceptera detta, av avtalsparterna egenpåhittade, extremt restriktiva upplägg. Och det är bra att man börjar ändra sig. 

Allt som inte är krav måste bort

Men det kommer inte räcka att nu bara ta bort dispenser och arbetstidsnämnd. Nu krävs att alla andra bitar i avtalet – som inte är krav från EU – måste tas bort. Då försvinner såväl tidsgränsen på 20 timmar som 24 timmar och arbetspassens längd kommer i stället att anpassas efter verksamheternas behov. 

EU:s arbetstidsdirektiv ska vara ett skydd för oss arbetstagare. Och det är det också då det tillämpas korrekt. Artikel 3 skyddar arbetstagare från att jobba allt för långa pass/ha för kort vila mellan arbetspassen för verksamheter där det inte finns behov av det och inte är anpassade för det. 

Vantolkar direktivet

Men för de verksamheter som har behov av längre arbetspass/kortare dygnsvila så finns det möjlighet att göra avvikelser genom artikel 17 och 18. Och för de verksamheter som har behov av avvikelser så blir det ett rent arbetsmiljöproblem om möjligheterna att avvika begränsas på sådant sätt att de inte harmoniserar med verksamheternas behov.

Det är därför vi, som jobbar inom yrken där det finns behov av dygnspass, under lång tid protesterat mot Kommunal och SKR:s vantolkning av EU:s arbetstidsdirektiv. Vi arbetstagare måste få till arbetspass som passar efter verksamheternas behov annars blir det som är tänkt skydda oss till något som i stället skadar oss.