Vi är en liten personalgrupp där många av oss har jobbat tillsammans sedan starten av LSS-boendet Morkullan 1. Det är ett boende där brukare har haft chansen att få landa och lyckas i sina liv. Vi som arbetsgrupp har jobbat konsekvent vad gäller rutiner, för både brukare och personal. 

Vi har alltid sett till att det ska vara så lite byte av personal som möjligt, för att det har gett resultat som vi sett fungerat bra. Det har gagnat alla våra brukare.  

Brukarna mer oroliga

Det börjar raseras nu. Är det så de som beslutar vill ha det? Såsom schemat ser ut i dag har några av våra brukare blivit mer oroliga av alla byten och möten med fler i personalen under dagarna. Den oregelbundenheten gör att brukarna inte mår så bra.  

Är vi där för våra brukare eller är det för dem som bestämmer (SKR och Kommunal)? Tror de att de vet hur våra brukare fungerar. Kanske dags att vara ute och praktisera på arbetsplatserna innan man tar så stora beslut som blir så dåliga för våra brukare.  

Om inte vi har samma kraft och återhämtning, hur tror ni det blir här på boendet då?

Vi personal tycker inte att det är lika roligt på jobbet som tidigare. Tidigare hade vi orken och glädjen, för vi hade bra återhämtning. Nu ska vi jobba, jobba och jobba och när får vi vår återhämtning? Ja det kan man ju undra.  

Det är fullt i schemat som typ inte ger någon återhämtning alls, för som sagt detta är inte ett 07.00-16.00 jobb utan ett jobb med olika turer som dag, kväll och natt.

Vi jobbar bland annat med utåtagerande och självdestruktiva personer som behöver vår trygghet. Om inte vi har samma kraft och återhämtning, hur tror ni det blir här på boendet då? 

Som schemat ser ut i dag känner vi personal oss mer stressade och pressade och vi är rädd att det ska gå ut över våra brukare tills sist. 

Tänk om och gör rätt

Efter 16 veckor på det nya schemat känner vi oss redan slutkörda. Vi har ganska så mastiga scheman som gör att det är svårt att byta pass med varandra. I dag måste vi ta semester i stället för att byta pass med varandra, vilket påverkar personalen dåligt (stress). 

Nu funderar någon på tidigare pension än hen tänkt sig, några funderar på att jobba färre timmar på grund av sämre återhämtning och fler resor som detta schema ger alla oss som jobbar på golvet. Men framför allt vill vi hävda att detta är mycket sämre för våra brukare. För visst är det väl dem vi ska värna om?

Tänk om och gör rätt. 

Maria Skoglund
Charlotte Öhman
Tommy Persson
Erika Bergström
Sofie Asp
Mikael Berbres
Mikael Lind
Ann-Christina Arvidsson


Personalen Morkullan 1