De så kallade dygnspassen fortsätter att engagera. Många vill gärna jobba dygnspass, bland annat för att det gör att antalet arbetspass blir färre. Men EU har kritiserat passen och menat att de inte är förenliga med reglerna om dygnsvila.  

Till slut kom i alla fall Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, överens om att undantag får göras. Dygnspass får förekomma för personliga assistenter, under förutsättning att man är eniga på lokal nivå. För övrig LSS-personal och räddningstjänst krävs att man ansöker om en särskild dispens. 

Ragnegård: ”Frustrerande”

Nu visar det sig att många kommuner är strikta med undantag för att fortsätta med dygnspass inom LSS. Det förvånar Malin Ragnegård, särskilt när det gäller personlig assistans, eftersom det endast krävs ett lokalt beslut då: 

– Vi tänkte att det här var den enkla, smidiga vägen att man lokalt, genom en mbl-förhandling, skulle kunna fortsätta med dygnspass, om det är så behovet är. Att det bara skulle kunna rulla på som tidigare. Det har det uppenbarligen inte gjort och det är väldigt frustrerande. Jag vet ärligt talat inte vad det beror på.  

Hon menar att kommunerna genom att inte erbjuda dygnspass biter sig själva i foten: 

– Det är de som står med hela kompetensförsörjningsbehovet i sin famn. De ska också kunna möta upp brukarens behov och se till arbetsmiljön. Att då säga nej rakt av till något som har funnits och fungerat under lång tid, det känns väldigt konstigt. 

Brandman på plats och arbetar med en vindsbrand i ett flerfamiljshus.

Skärpta viloregler

Kommunal vill att dygnsviloregler skjuts upp

Arbetstider

Arga medlemmar

Många medlemmar har varit besvikna och arga på Kommunal för att det har blivit svårare att få arbeta dygnspass. Även om Malin Ragnegård lägger skulden på  arbetsgivarparten är hon också självkritisk: 

– Jag kan inte säga att vi har lyssnat tillräckligt om medlemmarna inte upplever det. Vi får ta till oss det och fundera på vad vi skulle ha kunnat göra bättre och vad vi kan göra bättre framåt. Jag har själv jobbat dygnspass i de här verksamheterna, så jag förstår och känner med medlemmarna. Men uppenbarligen har vi inte kunnat förmedla det på ett tillräckligt bra och tydligt sätt. 

Bör gälla alla inom LSS

Malin Ragnegård säger också att de undantag som får göras för dygnspassen bör vidgas så att det gäller hela den så kallade Bilaga J, där LSS-verksamheten regleras med arbetsgivarna. Facket kommer att driva det i det här årets avtalsrörelse. 

– Den överenskommelse vi gjorde handlar om personlig assistans, vi vill utöka det till hela Bilaga J. Det handlar om dem som jobbar på gruppbostäder eller i övrig LSS-verksamhet. Det borde vara självklart att det ska gälla alla som går på samma bilaga. Det är ett krav och ett yrkande vi har och vi förväntar oss går igenom.  

Dispens från dygnsvila – så funkar det

  • Från den 1 februari måste arbetsgivarna i räddningstjänst ha ansökt om dispens, för att ha möjlighet att behålla dygnspass, hos en arbetstidsnämnd. Den består av representanter från Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samt en oberoende person. Beslut om dispens kan tas för högst ett år i taget.
  • Enligt SKR kan dispens beviljas om arbetsgivaren prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten enligt reglerna i kollektivavtalet eller bilaga R, som är en arbetstidsbilaga för räddningstjänsten. Dispens ska tillämpas restriktivt.
  • Det är flera steg innan dispensansökan kan skickas in. Först ska en riskbedömning göras ur arbetsmiljösynpunkt, efter det krävs en MBL-förhandling med de fackliga organisationerna. Sedan krävs också ett politiskt beslut i ansvarig nämnd.
  • För personlig assistans gäller, också från den 1 februari, att beslut kan fattas lokalt om avsteg från dygnsviloreglerna efter en MBL-förhandling, för högst ett år i taget. Arbetstidsnämnden kan överpröva beslutet men arbetsgivarna behöver inte invänta godkännande.
  • För övrig LSS-verksamhet krävs också dispensansökan.