Kommunalarbetaren har frågat alla landets heltidsräddningstjänster om uppsägningarna har ökat i samband med de förändrade dygnsreglerna. De förändrade reglerna innebär bland annat att det är stopp för de så kallade dygnspassen som har möjliggjort att brandmän kan jobba 24 timmar i sträck mot att de inte behöver vara på stationen så ofta.

De flesta räddningstjänsterna i vår enkät svarar att uppsägningarna inte har ökat, men 13 procent säger ändå att de har det. Flera svarar ”inga uppsägningar än” men konstaterar att en ökad oro och att många brandmän ser sig om. Bland annat har ansökningarna om tjänst- och föräldraledighet ökat, något Kommunalarbetaren tidigare har rapporterat om.

Svårt hitta nya brandmän

En räddningstjänst som redan märkt av uppsägningar är mellersta Skaraborg som har heltidsbrandmän i Falköping, Tidaholm, Skara och Götene.

– Det dräller inte av brandmän som är klara att börja jobba. Det är inte så lätt att nyrekrytera. Det finns många räddningstjänster och det är inte så många som går ut utbildningen, säger Tony Engdahl, personalansvarig på räddningstjänsten där.

”Kan inte livrädda”

Flera räddningstjänster har sökt och fått dispens från dygnsreglerna under sommaren, mellersta Skaraborg har ännu inte fått svar på sin ansökan. Tony Engdahl ser en risk att man kommer att tvingas skära ner på styrkorna under sommaren.

– Då blir det som andra räddningstjänster, att man kör en kort. Då har vi ingen rökdykning, utan det blir bara släckning. Det blir att man inte kan livrädda om det är rökfyllt i en lägenhet eller ett hus. Det är rätt allvarligt. Det vet jag inte om medborgarna vet om. 

Han är kritisk till de ändrade dygnsreglerna.

– Jag tycker att det är katastrof. Kommunal har inte jobbat för sina medlemmar, för de har absolut inte klagat. Alla har varit nöjda med sina scheman. Det fanns väl andra strider att ta.

Karta: Här säger brandmän upp sig

Fakta om enkäten

Sveriges 81 heltidsräddningstjänster fick frågan ”Har uppsägningarna bland brandmännen på er räddningstjänst ökat i samband med de förändrade dygnsreglerna?”.

9 svarade ja.

3 svarade vet inte.

58 svarade nej.

11 har inte svarat.