Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, med huvudsäte i Borås, bryter medvetet mot reglerna i kollektivavtalet om dygnsvila, när man fortsätter med dygnspassen. Fack och arbetsgivare är överens om att det är nödvändigt. Och man har skickat in en ny dispensansökan för helgerna.

– Vi ser det inte som att vi bryter reglerna. Vi arbetar så som vi är tvungna utifrån de förutsättningar som är. Vi inväntar dispenssvaret, säger Mattias Arvidsson, klubbordförande för Kommunal i Södra Älvsborgs räddningstjänst.

Men är det inte märkligt att man har ett kollektivavtal som man egentligen bryter emot men varken fack eller arbetsgivare vill driva det som kollektivavtalsbrott?

– Det är en jättemärklig situation. Jag kan inte tänka mig att det här har uppstått tidigare där man lokalt är så överens om att avtalet inte fungerar men ändå vill inte arbetsgivarorganisationerna backa på det.

Fler begär föräldraledigt

Jill Jingbrant, förbundsdirektör i Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, ser det inte heller som att man bryter mot reglerna.

– Vi har sökt dispens igen enligt kollektivavtalet. Det står ju i kollektivavtalet att man kan söka dispens. Till vi får beslutet anser vi att det är i sin ordning. Det behövs en dom om vi ska dömas för något.

Dessutom, påpekar hon, har man försökt med 20-timmarspass som kollektivavtalet medger. Men även det leder till brott mot avtalet eftersom det inte fungerar med brytpunkterna för dygnsvilan under helger, det som kallas dygnsbryt. Alla får inte den dygnsvila de enligt avtalet ska ha i så fall.

När man nu går över till uppdelade pass på vardagarna försvårar det inte bara för räddningstjänstens grunduppdrag. Det slår också mot sådant som utbildnings- och övningsverksamhet, säger Jill Jingbrant.

Det försvinner tid för den typen av uppdrag som motsvarar 8-10 heltidstjänster eftersom den operativa personalen arbetar i kombischema där sådant ingår, säger hon.

Flera anställda har begärt föräldraledigt och även tjänstledigt för att arbeta på andra ställen.

– Om vi inte hade fått igenom att kunna fortsätta med dygnen på helger så hade folk varit tvungna att sluta, säger klubbordföranden Mattias Arvidsson.

Kommunal vill inte medverka

Nu pågår förhandlingar mellan Kommunal och arbetsgivarsidan, SKR och Sobona, om ett nytt avtal för hela kommunsektorn. Frågan om dygnsvila är en av knäckfrågorna där man från fackets sida vill ha bort dispensförfarandet.

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog säger att man från deras sida inte kommer att fortsätta medverka till en situation där en nämnd i Stockholm ska sitta och avgöra hur lokala scheman ska se ut.

– Vi kan inte sitta och bedöma scheman i varenda räddningstjänst om ett år igen. Det är oseriöst och inte bra, säger Johan Ingelskog som är självkritisk till att det blivit som det blivit.

– Om vi nu har skapat ett kollektivavtal med skrivningar som inte är optimala så behöver vi göra justeringar i det. Det har inte varit vår avsikt att försämra Sveriges möjligheter till hög beredskap med möjlighet till övning och utbildning inom räddningstjänsten, säger Johan Ingelskog.

Skärpta regler om dygnsvila

  • Den 1 oktober började nya skärpta regler gälla för anställda i kommuner och regioner, inom till exempel sjukvård, ambulansverksamhet och äldreomsorg. 
  • Den 1 februari började de nya reglerna gälla inom räddningstjänst, personlig assistans och övrig LSS. 
  • För privatanställda finns ännu inget avtal. Förhandlingarna har dragit ut på tiden, bland annat för att man vill se om Kommunal och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, kommer fram till några ändringar i avtalet för kommuner och regioner under våren.
  • Huvudregeln är att alla ska ha rätt till 11 timmars dygnsvila per 24-timmarsperiod och att arbetspass ska följas av dygnsvila. 
  • Det är därför inte längre tillåtet att arbeta dygnspass, om det inte finns särskilda skäl. 
  • I de anpassade scheman som införts på flera ställen har det för många grupper blivit kortare men fler arbetspass. 
  • •Reglerna finns i kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona. 
  • Bakgrunden till förändringarna är kritik från EU-kommissionen mot att svenska kollektivavtal inte följde det arbetstidsdirektiv som Sverige anpassat arbetstidslagen efter och som tillämpats sedan 2007.