Ambulansen i Strömsunds kommun har beviljats dispens från Arbetstidsnämnden i ett år för att kunna fortsätta jobba dygnspass – men det räcker inte för personalen på stationen i Gäddede. På grund av de långa avstånden till jobbet vill personalen kunna jobba dubbla dygnspass som de har gjort tidigare.

Bara fyra av de åtta i personalen är bofasta i området, som bara har drygt 800 invånare. Resterande har mellan 11 och 24 mil – enkel väg till jobbet.

I mitten av maj går det nuvarande schemat ut – vad som händer då är ännu oklart, men flera har flaggat för att de inte kan jobba kvar om dubbelpassen försvinner. 

– Jag tror att det kommer att bli svårt, det är en bra bit att köra så jag är tveksam till om jag kommer att fortsätta, säger ambulanssjukvårdaren Joakim Mikaelsson.

Tittar på lösningar

Lars Kvemo, chef för Närvård Frostviken, som är ett samarbete mellan Strömsunds kommun och region Jämtland-Härjedalen, är oroad: 

– Skulle alla fyra säga upp sig – då blir det väldigt svårt att bedriva någon ambulans. 

I nästa vecka ska han ha möte med andra chefer och HR, men han vill inte gå in på några detaljer än innan allt är klart. 

– Vi tittar på hur vi ska få till lösningar och få till ett hållbart arbetssätt så att det passar även de som har långt till jobbet, säger Lars Kvemo. 

Ända sedan de nya reglerna om dygnsvila trädde i kraft i höstas har ambulansverksamheten i Gäddede tvingats bryta mot reglerna för dygnspass i väntan på dispensbeskedet – för att överhuvud taget kunna ha en ambulans i beredskap. 

– Vi har i stort sett noll sjukskrivningar och vi har inga incidenter. Det här är verkligen ett slag i magen för verksamheten och för personalen, säger Joakim Mikaelsson.

Inga vikarier

För att kunna möta kravet på dygnsvilan har flera ambulansstationer varit tvungna att gå ner till tolvtimmarspass, vilket har ökat personalbehovet. Men trots att Gäddede station har haft en jobbannons ute sedan drygt ett år, har inte en enda ansökan kommit från någon med behörighet. 

Och de vikarier som tidigare har funnits har nu plockats in i ordinarie verksamheter på andra stationer, enligt Lars Kvemo. 

– Det finns inga vikarier någonstans just nu. Sommaren kommer att visa resultatet av den här arbetstidsomläggningen, säger han och fortsätter: 

– Det blir försämringar för allmänheten. Det är tragiskt att det ska behöva bli så på grund av en lagstiftning. 

Skärpta regler om dygnsvila 

  • 1 oktober 2023 började nya skärpta regler gälla för anställda i kommuner och regioner, inom till exempel sjukvård, ambulansverksamhet och äldreomsorg.  
  • 1 februari 2024 började de nya reglerna gälla inom räddningstjänst, personlig assistans och övrig LSS.  
  • För privatanställda finns ännu inget avtal. Förhandlingarna har dragit ut på tiden, bland annat för att man vill se om Kommunal och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, kommer fram till några ändringar i kommande avtal. 
  • Huvudregeln är att alla ska ha rätt till 11 timmars dygnsvila per 24-timmarsperiod och att arbetspass ska följas av dygnsvila. 
  • Dygnspass är därför inte tillåtet att arbeta längre, om det inte finns särskilda skäl. 
  • För många arbetsgrupper har det blivit kortare men fler arbetspass sedan regeländringen. 
  • Reglerna finns i kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. 
  • Bakgrunden till förändringarna är kritik från EU-kommissionen mot att svenska kollektivavtal inte följde det arbetstidsdirektiv som Sverige anpassat arbetstidslagen efter och som tillämpats sedan 2007.