På ambulansstationen i Gäddede i Strömsunds kommun i Jämtland jobbar åtta personer. Fyra av dem bor på orten. Av de fyra som inte bor där är ambulanssjukvårdaren Joakim Mikaelsson den som har kortast väg till jobbet – 11 mil enkel väg. Den som har längst har 24 mil.

För att följa de nya reglerna om dygnsvila skulle dygnspassen behöva delas och bli arbetspass på 12 timmar – och därmed dubbelt så många. Om det blir verklighet slutar Joakim Mikaelsson.

– Jag är ensamstående förälder och har barn varannan vecka. Jag ges ingen möjlighet att fortsätta jobba med det här om vi skulle dela dygnen för jag blir borta för många dagar per vecka. Det säger även tre till av kollegorna. Då får man stänga ambulansen, säger Joakim Mikaelsson.

Ingen sökte jobb

Jobbannonser har legat ute hela sommaren men det har inte varit några sökande. Det har gjort att arbetsgivaren tagit beslut om att fortsätta med dygnspassen – trots att det är ett brott mot kollektivavtalet.

– Ska vi ha 12-timmarspass måste vi anställa ytterligare två personer, och samtidigt hade fyra gjort färdigt för att säga upp sig. Då hade jag stått utan 60 procent av personalstyrkan. Vi tycker såklart inte att det är kul att bryta mot reglerna, men vi har verkligen försökt, säger Lars Kvemo, chef för Närvård Frostviken som är ett samarbete mellan Strömsunds kommun och region Jämtland-Härjedalen.

Det finns en möjlighet för ambulansverksamhet att söka dispens från reglerna och fortsätta med dygnspass. När KA pratar med Lars Kvemo berättar han att kommunen kommer göra det, men att de ändå inte kan få besked om dispens förrän efter den 1 februari.

Men det stämmer inte. Det har varit möjligt att söka och bli beviljad dispens redan från den 29 september. Då var den arbetstidsnämnd som ska bedöma dispensansökningar på plats och de kommer att hantera ansökningar skyndsamt när de kommer in.

Fel information om dispens

Anledningen till missförståndet är att det i överenskommelsen om dispens som gjorts mellan Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och flera fackförbund står att den börjar gälla den 1 februari 2024. Men efter att överenskommelsen blev klar kom arbetstidsnämnden på plats snabbare än man räknat med.

Överenskommelsen har dock inte uppdaterats. I en fråga-svar på SKR:s hemsida stod det också fram till i tisdags att det är den 1 februari som gäller. Det plockades bort efter att KA uppmärksammat SKR på det.

SKR:s förhandlingschef Jeanette Hedberg beklagar förvirringen som uppstått.

– Här får vi vara självkritiska och konstatera att vi hade kunnat vara tydligare i vår information, säger hon.

Besvärlig situation

Hon säger att om arbetstidsnämnden får in kompletta ansökningar så kommer de hantera dem så fort som möjligt, men att det är svårt att säga exakt hur lång tid det kan ta. De kommer att prioritera ansökningar där de nya reglerna trädde i kraft 1 oktober.

Angående att en av SKR:s medlemmar medvetet bryter mot kollektivavtalet säger Jeanette Hedberg att hon förstår att det blivit en besvärlig situation för kommunen och att dispensansökan har försenats på grund av ett missförstånd om när dispens kan beviljas. 

Kommer ni agera gentemot kommunen för att de bryter mot avtalet?

– Den normala ordningen är att de fackliga organisationerna agerar, men vi har självklart ett ansvar för att våra medlemmar efterlever kollektivavtalen. I den här situationen beror det på att informationen inte varit tillräckligt tydlig och man uppfattat det som att man inte kan få dispens än.

Oklart om Kommunal ska agera

Kommunals avdelning Mellersta Norrland håller på att titta på ärendet, med stöttning av förbundskontoret. Förbundsombudsman Jonas Nilsson säger att det är en komplex fråga och att de måste utreda vad som har hänt innan de kan säga mer.

– Men självklart ska kollektivavtalet följas, det är ju en grundpelare, säger Jonas Nilsson.

Han vill inte uttala sig om det kan bli aktuellt att stämma arbetsgivaren för kollektivavtalsbrott utan säger att det måste utredas mer först.

Ambulanssjukvårdaren Joakim Mikaelsson vet i alla fall vad han tycker.

– I vårt läge finns det inget annat att välja på. Jag tycker att det är helt rätt beslut. Det här är för att befolkningen ska ha möjlighet att ha sin ambulans i området.