SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, har gått ut med besked om hur reglerna ska tolkas vid övergången till sommartid.

Och det gäller för arbetsgivare och schemaläggare att ha tungan rätt i mun. Enligt tolkningen så är inte tio timmars dygnsvila den natten okej.

Det betyder att den som har ett schema och slutar till exempel 22.00 på kvällen innan det övergår till sommartid och ska börja 09.00 nästa morgon, måste få en schemaändring. Det ska alltså se ut som att man får 12 timmars dygnsvila.

En timme ska läggas till

Men arbetsgivare som missar detta har en chans att rätta till det vid den kommande dygnsvilan. I så fall ska den anställde kompenseras enligt reglerna i avtalet om oförutsedd händelse, skriver SKR. Då ska en timme läggas till vid nästa dygnsvila. 

Om det inte går ska kompensation ske så snart som möjligt men senast inom 14 dagar.

I höst när det blir vintertid igen ska även då arbetsgivarna ”ta tidsomställningen i beaktning vid schemaläggning”, svarar SKR:s pressavdelning på KA:s fråga. Men då flyttas problemet över mer på schemaläggningen nattetid då nattpersonal kan behöva jobba en timme längre än annars.