Tusentals kommunalare går tusentals steg om dagen i slitna skor som de för det mesta får betala själva. Som kontrast kan nämnas exempelvis byggnadsarbetare och metallare som i de flesta fall får sina arbetsskor betalda av jobbet.

Den här upplevda orättvisan har Kommunalarbetaren skrivit om flera gånger. Inför Kommunals kongress i juni hade 45 motioner inkommit med krav om gratis skor. När Magdalena Andersson besökte kongressen lovade hon att Arbetsmiljöverket skulle utreda frågan.

– Det här är nästa steg mot arbetsskor. Det är ett steg i rätt riktning, sade hon och rev ner applåder.

”Inga säkra samband”

Men särskilt stort blir nu inte steget visar det sig när Arbetsmiljöverket återrapporterar till regeringen. Verket konstaterar visserligen att många inom kvinnodominerade yrkesgrupper går och står mycket och också har ont i ländrygg, höfter, ben och knän. Men:

”Utifrån denna statistik går det inte att utläsa säkra orsakssamband. Besvären kan i varierande grad vara orsakade av eller förvärrats av andra risker i arbetsmiljön än det långvariga ståendet och gåendet.”

Vill inte analysera

Regeringen gav också i uppdrag till Arbetsmiljöverket att redovisa om det behövs en fördjupad analys om huruvida risken för belastningsskador kunde förebyggas av ändamålsenliga skor.

Men Arbetsmiljöverket tycker inte att en sådan fördjupad analys behövs. Verket skriver att det inte bara är arbetsskor som behövs för att förebygga arbetsskador och ”särskilt utformade arbetsskor bedöms generellt inte kunna eliminera risken”. 

Besviken, inte förvånad

En eldsjäl som har drivit frågan om gratis arbetsskor är vårdbiträdet Ida Nilsson i Norrtälje. Hon säger så här om beskedet från Arbetsmiljöverket:

– Nu har vi lyft frågan nationellt och blir ändå nedslagna. Nä, man är besviken. Men jag är inte förvånad. 

Ida Nilsson, vårdbiträde.
Ida Nilsson, vårdbiträde.

Hon har själv erfarenhet av belastningsskador.

– Gud ja. Jag har gått i så dåliga skor. När jag började på LSS-verksamhet fick man låna sparade skor från en garderob. Jag har gått i foppatofflor och sandaler på hårda betonggolv. Nu har jag problem med höger sida. Jag har haft ont i hälsenan, besvär med knä och höft och ischiasnerven, det är ju vanligt för oss i vården. 

Ida Nilsson säger att man ”nu får kämpa på varje arbetsplats” i stället. Och det är också det halmstrået som Arbetsmiljöverket ger. Man skriver i rapporten att inget hindrar arbetsmarknadens parter att sluta överenskommelser om att arbetare ska tillhandahållas rätt sorts arbetsskor.