Ingen av regionerna i vår enkät svarar att man betalar arbetsskor till undersköterskorna. Men på Mälarsjukhuset får de doktorer som kommer från ortopeden och ska operera, betalda skor.

Undersköterskan och arbetsplatsombudet Titti Berglin arbetar på anestesi och hade gärna sett att också hennes yrkesgrupp fått fria arbetsskor.

– Det är klart att det hade varit bättre. Nu får man köpa nya och stå för den kostnaden själv.

Hon berättar att hon sliter ut ett par skor på två år.

– Man går många mil i dem och vi har väldigt, väldigt hårda golv. Och man behöver bra skor så att man inte sliter ut fötterna.

Hade arbetsskor förut

För ett par decennier sedan hade alla yrkesgrupper på operation på Mälarsjukhuset betalda skor. 

– Det är så länge sedan, men alla var upprörda och tyckte att det var förskräckligt när det togs bort. Men man vänjer sig. Och politikerna får väl inga blodiga skor på sin arbetsplats, säger Titti Berglin.

Kommunalarbetaren har sökt ansvarig politiker i Region Sörmland, regionrådet Lars Lundqvist (KD), men han har inte återkommit.

Andra yrkesgrupper har skyddsskor

Kanske är ändå någonting på gång att hända på regionsidan. I Region Blekinge gjorde facket ett handslag med politikerna om fria arbetsskor före valet och även Region Uppsala har ett beslut om att medarbetare som omfattas av hygienregler på sjukhusen ska få fria skor. 

Flera av Kommunals andra yrkesgrupper i regionerna har också skyddsskor i dag, eftersom Arbetsmiljöverkets föreskrifter kräver det. Det handlar om bland annat kökspersonal, förrådsarbetare och vaktmästare.