Det var i november förra året som Patrik Sköldberg var på arbetsplatsbesök i Enköpings pastorat. En kyrkvaktmästare kom då och berättade att hon inte fick ersättning för obekväm arbetstid på helger och vid högtider.

Hennes arbetsledare hade hävdat att hon endast hade rätt till ob-ersättning vid gudstjänster och förrättningar. 

– Jag bad att få titta på hennes timmar och hur hon jobbat, säger Patrik.

En man som bär glasögon och en gul skjorta.
Patrik Sköldberg.

I tidredovisningssystemet hade kyrkvaktmästaren tydligt redovisat när hon fått ob-ersättning och när hon inte fått det. Patrik Sköldberg kunde enkelt gå in och jämföra hennes tider med gällande kollektivavtal och regler. 

– Arbetsgivaren har rätt att ändra i schemat om man inte anser att det är motiverat för den anställde att jobba helg. 

Men det hade inte gjorts in det här fallet. Kyrkvaktmästaren hade varit schemalagd att jobba även när det inte var någon gudstjänst eller förrättning. 

– Det finns alltid något att göra i kyrkan, som att byta ljusstakar eller städa, säger Patrik Sköldberg.

Beslut togs om ersättning

Det visade sig att den uteblivna ersättningen i grunden byggde på okunskap från arbetsledarhåll. Patrik Sköldberg skickade in papper till arbetsgivaren Svenska Kyrkan och begärde överläggning. 

Det blev förhandling mellan Kommunal och Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation (SKAO) och beslut togs om en retroaktiv ersättning från hösten 2019. En utbetalning på 76 000 kronor. 

– Hon har fått rätt så långt det har varit möjligt att bevisa arbetad tid. Mer än så kan vi inte begära, säger Patrik Sköldberg.

Ersättning vid obekväm arbetstid

Det står inget i arbetstidslagen om rätt till ekonomisk ersättning vid arbete på obekväm arbetstid eller vid övertidsarbete. Det finns alltså ingen lag som säger att du har rätt att få mer i lön för att du jobbar på kväller och helger. Däremot finns det reglerat i kollektivavtalet om din arbetsgivare har tecknat ett sådant.

Du kan läsa mer om ersättning vid obekväm arbetstid och kollektivavtal på Kommunals hemsida.