Vad gör jag om jag inte fått ut min lön i tid?

Om förfallodatumet har passerat, och du är helt säker på att lönen inte har betalats ut, finns det ingen anledning att vänta. Börja med att kontakta chefen och berätta att du inte fått din lön utbetald. Frågan även om varför. Om svaret är att arbetsgivaren har dålig ekonomi är det viktigt att agera fort. 

Om du ringer till arbetsgivaren, eller har ett muntligt möte, är det bra att även skicka ett mejl, så att du har ett skriftligt bevis på att du har informerat chefen.

Gör det något om jag väntar med att säga till?

Det händer att facket kommer i kontakt med anställda som velat vara snälla mot sina arbetsgivare genom att avvakta. Risken med att vänta med att kräva ut din lön är att du kan gå miste om vissa ersättningar, till exempel  om företaget går i konkurs. 

Om du trots det vill ge chefen en sista chans, till exempel för att det har skett ett mänskligt misstag, räcker det med en eller två dagar för att arbetsgivaren ska hinna åtgärda det. 

Ayan tog strid för att få ut sin lön – och fick rätt. Men efter det har han både blivit hotad och fått ett bildäck sönderskuret.

Tog strid mot chefen – lever i skräck

Nyheter

Vem ska jag kontakta för att få hjälp om lönen har uteblivit?

Kontakta ditt arbetsplatsombud eller din lokala sektion på Kommunal. Det borde du göra redan samma dag som du informerar arbetsgivaren om att lönen inte betalats ut. Då hinner sektionen förbereda sig om ni behöver gå vidare och kräva lönen. 

Hur kan facket hjälpa mig?

Det beror på arbetsgivarens respons. Om chefen menar att du ska få en lägre lön än det du anser blir det en tvist. Då begär facket en förhandling. Om parterna inte når en lösning kan ärendet gå vidare till en domstol. Då företräds du av en jurist på LO-TCO Rättsskydd. Då slipper du även stå för till exempel rättegångskostnader om du beviljats hjälp.

Om arbetsgivaren i stället går med på ditt krav, men till exempel inte har råd att betala ut lönen, gör facket en löneindrivning. Då kan företaget försättas i konkurs. Då har du rätt att få pengar genom den statliga lönegarantin. Normalt sett får arbetstagare tre månadslöner och eventuell semesterersättning. 

Har jag rätt att kräva min lön även om arbetsgivaren saknar kollektivavtal?

Oavsett kollektivavtal har du alltid rätt att få ut din lön. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har du rätt att lämna din anställning om lönen inte betalas ut, utan att ta hänsyn till uppsägningstiden. 

Vilka varningssignaler ska jag hålla utkik efter när jag börjar på ett nytt jobb?

Till att börja med ska du få ett skriftligt anställningsavtal. I kontraktet ska det framgå hur mycket du tjänar och vilket datum lönen senast ska betalas ut. 

I avtalet ska det även stå vem som är din arbetsgivare. Om det står ett annat namn, eller ett annat företag än det du jobbar på, bör du vara uppmärksam. Vid en tvist kommer facket behöva säkerställa vem som egentligen är din arbetsgivare. 

Det är även bra att spara dina lönespecifikationer som bevis.

Källa: Farhad Abedin, ombudsman på Kommunal.