När kan min chef beordra mig att göra en arbetsuppgift?

Svar: Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet på jobbet. Det innebär att arbetsgivaren också kan kräva att du utför en särskild arbetsuppgift. Det sker ofta dagligen på en arbetsplats. Dock måste chefen ha förvissat sig om att medarbetaren har rätt utbildning och kunskap för att kunna göra arbetet.

Hur ska det gå till när chefen beordrar mig?

Svar: Det kan ske både muntligt och skriftligt. 

Kan jag bli tvingad att utföra vilken arbetsuppgift som helst?

Svar: Nej. Arbetsgivaren är skyldig att undersöka om det finns risk för att arbetstagaren ska drabbas av ohälsa eller komma till skada. Finns det en sådan risk så ligger det i arbetsgivarens skyldighet att undanröja risken.

Två bilder på Sophia Hellström.

Chefen tvingade Sophia att jobba trots gasläcka – lever med ständig smärta

Nyheter

Kan jag vägra att utföra en arbetsuppgift? 

Svar: Ja. Det kan du göra om du bedömer att arbetsuppgiften utgör en fara för liv och hälsa. Då ska du berätta det för arbetsgivaren. Undantaget är om det framgår i anställningsavtalet att du kan behöva göra farliga arbetsuppgifter. Ett exempel är brandmän.

Hur säker måste jag vara på att det är farligt att utföra arbetsuppgiften?

Svar: Exakt hur säker du eller chefen måste vara framgår inte i arbetsmiljölagen. Ett exempel är om du går in hos en brukare och vet att personen brukar vara våldsam. Då borde du berätta det för chefen. Men Arbetsdomstolen har i tidigare domar sagt att även om arbetsuppgiften visade sig vara ofarlig kan arbetsvägran ha varit befogad i stunden.

Kan jag bli uppsagd om jag arbetsvägrar?

Svar: Ja. Undantaget är om du vägrar eftersom uppgiften innebar en fara för liv och hälsa eller om chefen kräver att du gör något olagligt. Om du och arbetsgivaren tycker olika om saken, eller om du ändå blir uppsagd, kan du be om hjälp från ditt skyddsombud eller lokala sektion. 

Vad kan facket göra om min chef kräver att jag gör något farligt? 

Svar: Om skyddsombudet också tycker att arbetsuppgiften innebär en omedelbar fara för liv och hälsa kan den framföra det till arbetsgivaren. Om problemet fortsätter kan skyddsombudet lägga ett skyddsstopp.

Källa: Peter Larsson, ombudsman på Kommunal och Arbetsdomstolen