När man ska spara i Nynäshamns kommun har det beslutats om att skära i hemtjänsten för de som bor utanför själva centralorten. Enligt beslutsfattarna ska privata aktörer helt ta över hemtjänstens uppdrag på landsbygden. 

Detta har fått kommuninvånarna att reagera kraftigt och personalen inom den kommunala hemtjänsten började på eget initiativ att samla namnunderskrifter. Gensvaret de fick var över förväntan. Maria Waidi säger: 

– Vi knackade dörr och vi stod på gator och torg för att samla underskrifter. Folk bad att få hjälpa till och en Facebookgrupp bildades.

Efter endast fem veckor hade de fått ihop de 10 procent som krävs för att kommunfullmäktige ska prova om en folkomröstning ska hållas. Maria Waidi säger:

– Det är första gången någon i Nynäshamns kommun lyckats samla så starkt stöd på så kort tid.  

Lika för alla i kommunen

Maria Waidi är också noga med att påpeka att det för de anställda inom hemtjänsten inte handlade om oron för sina jobb. De har alla fått nya jobb som de trivs med.

– Det handlar om lika för alla och att det inte ska vara någon skillnad beroende på var i kommunen man bor, säger Maria. 

Folkomröstningen som kommer ske i samband med EU-valet är endast rådgivande, inte beslutande. Men så klart hoppas man att beslutet ska omprövas om det visar sig att resultatet av folkomröstningen är till deras fördel.

– Det är tråkigt om de inte lyssnar på vad kommuninvånarna önskar, säger Maria. 

Det här gäller vid folkomröstningar

Folkomröstningar i kommuner och regioner är alltid rådgivande. 

Om 10 procent av de som har rätt att rösta i en kommun eller en region begär det måste kommun- eller regionfullmäktige pröva om en folkomröstning ska hållas. 

Kommun- eller regionfullmäktige kan själva besluta att fråga de boende i kommunen eller regionen vad de tycker i en viktig fråga genom en folkomröstning. 

Fullmäktige kan begränsa folkomröstningen till en viss del av kommunen eller regionen. 

Källa: www.riksdagen.se