I förra veckan kom beskedet från arbetsgivarorganisationen Fremia. De har gjort upp med Kommunal om att de ändringar av scheman som förmodligen kommer att krävas, inte får börja gälla innan den 1 januari 2025. 

Assistanskooperativet Stil är en av de arbetsgivare där avtalet med Fremia gäller för de anställda. Där är Ylva Falkenhem anställd sedan 15 år tillbaka.

– Det är fruktansvärt jobbigt att befinna sig i det här limbot. Men samtidigt är allt som gör att dygnspassen får vara kvar bra. Om de tas bort kommer jag inte kunna jobba kvar, säger Ylva Falkenhem.

Hon har 26 mil enkel väg från hemmet i Värmland till arbetsplatsen i Stockholm.

Det fungerar eftersom hon endast arbetar sex gånger per månad, och eftersom hon arbetar vaken tid, helt utan jour, räcker sex pass för att de ska bli heltid.

Omöjligt att pendla för 12-timmarspass

– Vi är tre på min arbetsplats som långpendlar. Och alltså tre som är tvungna att sluta om dygnen försvinner. Min brukare förlorar halva personalstyrkan i ett slag om det blir så.

Är du säker på att du kommer att sluta i fall dygnspassen försvinner?

– Ja, ja. Jag kan inte åka 26 mil enkel väg för att jobba 12 timmar. Det är omöjligt.

Och flytta är inget alternativ?

– Jag har nyligen flyttat tillbaka till Värmland från Stockholm. Jag vill bo här, mina föräldrar behöver mig. Det funkar alldeles perfekt att pendla när man jobbar dygn. Nu riskerar jag bli arbetslös i en brukshåla i Värmland med skyhög arbetslöshet i stället för att jobba på det jobb som jag verkligen älskar och har jobbat på i femton år. Vilket slag i ansiktet det här är.

Skärpta regler om dygnsvila

  • Den 1 oktober började nya skärpta regler gälla för anställda i kommuner och regioner, inom till exempel sjukvård, ambulansverksamhet och äldreomsorg. 
  • Den 1 februari började de nya reglerna gälla inom räddningstjänst, personlig assistans och övrig LSS. 
  • För privatanställda finns ännu inget avtal. Förhandlingarna har dragit ut på tiden, bland annat för att man vill se om Kommunal och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, kommer fram till några ändringar i avtalet för kommuner och regioner under våren.
  • Huvudregeln är att alla ska ha rätt till 11 timmars dygnsvila per 24-timmarsperiod och att arbetspass ska följas av dygnsvila. 
  • Det är därför inte längre tillåtet att arbeta dygnspass, om det inte finns särskilda skäl. 
  • I de anpassade scheman som införts på flera ställen har det för många grupper blivit kortare men fler arbetspass. 
  • Reglerna finns i kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona. 
  • Bakgrunden till förändringarna är kritik från EU-kommissionen mot att svenska kollektivavtal inte följde det arbetstidsdirektiv som Sverige anpassat arbetstidslagen efter och som tillämpats sedan 2007. 

Ovissheten är plågsam

Ylva Falkenhem har tidigare bland annat skrivit en debattartikel i Kommunalarbetaren och vill verkligen få de som beslutar om dygnspassens framtid att förstå att det inte är några problem med återhämtningen.

– Jag går till jobbet sex gånger i månaden, övrig tid så är jag ledig. Att man skulle ha en dålig återhämtning… jag förstår inte vad de pratar om.

Men hur orkar man jobba 24 timmar utan sovande jour?

– Det låter alltid värre än det är. Det är klart att man är trött när man kommer hem men det är vem som helst när man kommer hem från jobbet. Man har väldigt gott om ledig tid.

Livet blir svårare för tusentals

Ovissheten om hur framtiden blir är plågsam, säger hon. Inte bara för de personliga assistenterna utan i högsta grad även för brukarna.

– Tas dygnen bort så kommer det försvåra livet för tusentals människor i det här landet. Framför allt för brukarna som förlorar sin självständighet som de har rätt till enligt LSS.