I mitten av oktober 2023 införde Borlänge kommun ett vikariestopp inom äldreomsorgen.

Anledningen sägs vara överskott av personal men personalen vittnar om att de ofta går kort och att det sällan kommer vikarier till sjukluckor.

– Folk får springa kort hela tiden. Personalen är trött och slut, skratten har tystnat. Och det redan innan de ska skära ner på personal. De gamla blir lidande, säger Anitha Williams, undersköterska och arbetsplatsombud på Hällsjöhemmet i Borlänge.

Lämnat in protest

I slutet av förra veckan lämnade Kommunals ombud in en protest till arbetsgivaren Borlänge kommun i form av en 6.6a-anmälan (som är en begäran om åtgärd enligt arbetsmiljölagen). Där beskriver de bland annat konsekvenserna av vikariestoppet.

Det handlar om:

  • att det nollvickas (det vill säga att det inte kommer någon vikarie när någon är sjuk eller ledig).
  • kortade turer för de vikarier som sätts in (den som är sjuk skulle ha jobbat åtta timmar men vikarien får ett pass på fyra eller sex timmar).
  • för hög arbetsbelastning som leder till samvetsstress.
  • att natten ofta arbetar sex personer trots att de behöver vara sju.
  • att bemanningsansvaret läggs ut på personal som redan går kort och inte har tid, och dessutom inte har befogenhet att beordra in kollegor.

Oron skapar osämja

Hällsjöhemmet är Borlänges största äldreboende med tre våningar. När Anitha Williams jobbar natt har hon och en kollega tillsammans ansvar för 34 äldre. Majoriteten av dem är diagnosticerade med demens, andra är psykiskt sjuka eller multisjuka äldre.

Tidigare har de varit två på varje våningsplan plus en springare som kan hjälpa till på alla tre avdelningar när det behövs. Men den tjänsten planeras nu att dras in eftersom kommunen anser att de har för mycket personal.

– Många mår jättedåligt och det gäller både dag- och nattpersonal eftersom de ska dra in tjänster på alla pass. Oron skapar osämja och det blir ju inte mindre sjukskrivningar av att vi tvingas springa in i väggen när vi inte får vikarier på grund av vikariestoppet, säger Anitha Williams.

”Resursoptimering av befintliga resurser”

Borlänges tf omsorgschef Åsa Olsson vill helst inte ta ordet vikariestopp i sin mun. 

– Det ni kallar vikariestopp väljer vi att benämna resursoptimering av befintliga resurser. Vi har en överkapacitet av personal under veckorna och det finns fler medarbetare än någonsin. 

Kan personalen ha blivit fler i takt med att de äldre på boendena blivit mer vårdtunga?
– Vårdtyngden förändras över tid. Vi har utgått från SKR:s underlag om personalnyckeltal, jämfört med riket som helhet och jämförbara kommuner när vi tagit fram vår grundbemanning.

Men pekar inte de förtroendevaldas 6.6a som visar på hög arbetsbelastning och nollvikariat på motsatsen?
– Vår uppfattning är att vi har en överkapacitet.

Är du överraskad av vad som tas upp i Kommunals 6.6a-anmälning?
– Jag har inte sett 6.6an men om det är som du säger har vi uppenbarligen olika uppfattningar. Det viktiga är att ansvarig chef, skyddsombud och arbetsgruppen jobbar tillsammans och identifierar riskerna för att minimera dessa, säger Åsa Olsson.

Ytterligare en protest

I dagarna kommer Kommunals ombud på Hällsjöhemmet att lämna in ytterligare en protest, en begäran om åtgärder (en 6.6a) till arbetsgivaren – den handlar om att deras arbetstider inte ger den återhämtning de har rätt till.

De förtroendevalda planerar tillsammans med Kommunals sektion i Borlänge en manifestation mot neddragningar och vikariestopp den 19 mars.