– Att man inte förstår att det här skulle få stora konsekvenser är ett hån både mot personalen och dem som vårdas, säger Madlene Hagström, undersköterska och arbetsplatsombud på Östanå i Tranås.

Att en tjänst per arbetspass på ett äldreboende dras in under natten får inte så stora rubriker. Men konsekvenserna kan vara våldsamma. Det kan som på Östanå betyda en 25-procentig nedskärning.

Från att fyra personer ska ansvara för två demensavdelningar, en vårdavdelning och ett korttidsboende under natten skulle den planerade nedskärningen betyda att tre personer ska göra det jobbet.

Skickat kritiken till politikerna

För att visa på det orimliga i beslutet har Madlene Hagström tillsammans med kollegan Christina Wilhelmsson samt Carina Storm som jobbar i nattpatrullen (som också ska skäras ned med en tjänst per natt) beskrivit konsekvenserna och skickat till politikerna i kommunen.

De har begärt ut och själva registrerat antalet larm per natt (rörelselarm, trygghetslarm, dörrlarm) och omvårdnadsinsatser plus kameratillsyner.

De har beskrivit hur de efter en neddragning kan tvingas lämna avdelningar i upp till 45 minuter när deras hjälp behövs på en annan avdelning och vilka konsekvenser det får när de boende är en blandning av gravt dementa, svårt sjuka, missbrukare och äldre med palliativ vård. 

Ovärdiga villkor

De beskriver en verklighet där äldre, vars rörelselarm tjuter för fullt, ramlar och skadar sig eftersom ingen hinner dit i tid. De skriver om långa tider med en våt blöja. Beskriver vårdtagare med palliativ vård som inte får det värdiga slut som alla vill ge dem. 

– Ingen ska behöva dö ensam. Vi skrev till politikerna att det är under all kritik och bryter mot både lagen och god omvårdnad att inte kunna ha en trygg person vid sin sida som kan trösta och lugna. Vill man överhuvudtaget vara kvar när vi blir en personal mindre? Otillräckligheten i att aldrig kunna räcka till blir en enorm stress. Är det värdigt att jobba så? säger Madlene Hagström.

Lovade att inte röra äldreomsorgen

I höstas, på socialnämndens möte i september 2023, fattade nämndens politiker beslut om att ”äldreomsorgen ska hållas orörd” när det var dags för neddragningar. 

För att få politikerna att hålla fast vid det satte undersköterskorna ihop sin skrivelse. 

– Vi bestämde oss för att vi måste göra någonting. Facket hjälpte oss med idén att det var politikerna vi måste sätta press på. Vi har också kontaktat lokalmedia för att anhöriga och närstående ska förstå vad nedskärningarna betyder.

Vad har ni fått för respons från politikerna efter skrivelsen?

– Ingen politiker har hört av sig, inte heller socialchefen som är den som föreslagit nedskärningarna. 

”Förstår att det upplevs konstigt”

Mats Antonsson (KD) är socialnämndens ordförande. Han beskriver en verklighet där det fattas 19 miljoner för 2024 och att det tagits fram 14 förslag på nedskärningar för att försöka komma tillrätta med underskottet.

– Någonstans måste vi göra inbesparingar och enligt förvaltningen ska förslagen om neddragningar på Östanå och nattpatrullen fungera och då släpper vi det till förvaltningen att göra konsekvensbeskrivning.

Vad händer då med nämndens beslut om att inte röra äldreomsorgen?

– Vi rör inte bemanningen för dag, kväll och helg. Där har vi ett procenttal per boende som ska uppfyllas. Men för natten räknar vi inte så utan där får förvaltningen avgöra vilken bemanning som behövs.

Räknas inte nattarbetet inom äldreomsorgen till äldreomsorgen?

– Jag kan förstå att det upplevs konstigt, vi borde ha varit tydligare om att det handlar om att vi inte rör grundbemanningen under dag, kväll och helg.  

Beslut om var besparingarna ska göras fattas onsdag 21 februari.