I slutet av november kom kallduschen. En av tre nattpatrullbilar skulle bort och fyra i personalen skulle flyttas till dagsschema. Strax före jul fick de sedan besked via mejl att förändringarna skulle gälla redan från den 8 januari. Sedan gick cheferna på julledighet och ingen gick att nå förrän efter julhelgen.  

Kaoset under de två januarinätterna blev värre än de värsta farhågor. Sammanlagt missades över 40 besök. Dagpersonalen möttes på morgonen av gråtande och oroliga brukare. Oron mitt i natten hade gjort att några brukare till och med glömt bort att de kunde larma.  

För att få ihop natten fick personalen prioritera bland besöken. Man avslutade ett besök i samma minut som man skulle vara hos nästa och det fanns ingen körtid mellan brukarna. Annika Andersson säger: 

– Vi ska egentligen gå av vid sju men båda nätterna satt vi med pappersarbete fram till nio på morgonen. Bland det värsta var att vi under natten inte fick tag i någon ansvarig eftersom vår chef stängt av sin mobil.  

Annika Andersson står framför en folkmassa.
Annika Andersson.

Olika syn på hur verkligheten ser ut på nätterna

När personalen låser upp hemma hos brukaren ska besöket loggas i en app på mobilen. Kommunen uppfattade att det fanns glapp mellan registrerade besök. 

Stina Eriksson, skyddsombud och undersköterska i nattpatrullen förklarar att appen inte alltid fungerar som den ska. Fast personalen har låst upp dörren registreras inte alltid besöken i appen. Stina säger:

– Chefernas kontroll av hur besök blivit loggade har inget att göra med verkligheten. Via systemen går det inte att få en verklig bild av hur nätterna ser ut. Får vi ett larm är det inte säkert att det ens registreras på natten, utan på dagen.   

KA har sökt men inte fått tag på avdelningschefen för vård och omsorg i Säffle kommun, Catrine Jensen. I Säffle Tidningen den 23 januari säger hon att hon förstår personalens oro och är medveten om deras olika syn. Samtidigt säger hon till tidningen att beslutet att plocka bort en bil var rätt. 

Stina Eriksson i glasögon som står framför sina kollegor.
Stina Eriksson.

Bilen är tillbaka – men bara tillfälligt

Nu ska kommunen utreda hur nattpatrullen ska jobba. Under tiden har personalen fått tillbaka den bil som togs bort i januari och de fyra som omplacerats till dagen är tillfälligt tillbaka. Stina Eriksson säger:

– Arbetsglädjen är helt borta. Vi har tre bilar nu och våra kollegor är tillbaka men hur länge? Ska allt ryckas undan igen? Vi är trötta och slitna.  

Säffle kommun har fått tre olika anmälningar. Till Justitieombudsmannen (JO), Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt till Arbetsmiljöverket. Alla tre anmälningarna är under utredning.