Det har stormat kring frågan om arbetskraftsinvandring under hösten. Nu har en ny utredning med förslag om vad som ska gälla i framtiden överlämnats till regeringen.

Flera av förslagen kommer att påverka yrken inom Kommunals avtalsområden. Bland annat föreslår man att arbetskraftsinvandringen i den form det finns i dag stoppas inom personlig assistans och bärplockning. 

– Det är två sektorer där vi har sett ett ohyggligt missbruk och människohandel, så det är välkommet att regeringen hörsammat det och förstått hur stora utmaningar just de två sektorerna har, säger Johan Ingelskog, Kommunals avtalssekreterare.

Den svenska modellen underkänns

Ännu har Kommunal inte tagit del av den fullständiga utredningen. Vilka långsiktiga konsekvenser utredningen kommer att få för Kommunals yrken vet man inte än. 

Johan Ingelskog är märkbart irriterad över att arbetsmarknadens parter inte har någon funktion i den nya modellen för arbetskraftsinvandringen till Sverige som presenterats. 

– Det är fortsatt ett underkännande av den svenska modellen, säger han. 

Utredningens fem största förslag för låglöneyrken 

Lägsta lön för att få arbetstillstånd höjs till medianlönen (i dag 32400 kronor) 
Bristyrken ska kunna undantas i hela eller delar av landet – efter bedömning från Arbetsförmedlingen. En grupp som det skulle kunna gälla är undersköterskor.
 
Vissa grupper ska kunna uteslutas från att få arbetstillstånd på förslag av Migrationsverket, aktuellt nu är personlig assistans och till bärplockning 
 
Förlängning av arbetstillstånd för säsongsarbete från sex till nio månader. Och samtidigt att lägstalönen sätts på den nivå som finns i kollektivavtal för yrket.  
 
Det blir stopp för spårbyte – dvs möjligheten som i dag finns för den som sökt asyl och inte fått den beviljad att istället söka arbetstillstånd.  
 
En person som är i Sverige mindre än ett år för att arbeta måste få en heltäckande sjukförsäkring. 

Vad händer med förslagen i utredning?

Utredningen ska ut på remissrunda till organisationer och myndigheter.

I de fall lagar måste ändras för att utredningens förslag ska kunna börja gälla måste riksdagen fatta beslut om det. 

Om det är förordningar som ändras kan regeringsbeslut räcka. 

I utredningen räknar man med att förändringarna är införda tidigast 1 juni 2025.