Richard Eliasson som egentligen tänkt sig en framtid som ambulanssjukvårdare blev färdig undersköterska 1996. Han fick jobb direkt inom äldreomsorgen och trivdes så bra att han blev kvar.

Men för lite över ett år sedan valde Richard av olika anledningar att söka sig till hemsjukvården inom vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborgs Stad. Hemsjukvård innebär att patienter som inte kan ta sig till en sjukvårdsmottagning får vård i hemmet. 

Richard jobbar nära sjuksköterskor och arbetsterapeuter och gör sådant som att ta blodprov, kolla puls och lägga om sår. 

– Jag får göra mycket av det jag är utbildad på. Det är mer sjukvård och mindre omvårdnad, säger Richard Eliasson.

Tidigare har det främst varit sjuksköterskor som jobbat inom hemsjukvården. Nu har Göteborgs Stad börjat anställa allt fler undersköterskor.

Rickard Eliasson i glasögon ler mot kameran.
Rickard Eliasson.

Mer och uppdaterad kompetens krävs

En utmaning har varit att lära om en hel del från grunden. Mycket av den kunskap han fick under utbildningen på 1990-talet har fallit bort eftersom han som undersköterska inom äldreomsorgen mest fått ägna sig åt omvårdnad. 

Ytterligare en utmaning är möjligen att lönen blivit något sämre eftersom han jobbar måndag–fredag och har blivit av med ob-tillägget. 

– Lönen borde vara bättre med tanke på att min kompetens har ökat. 

Hur tänker du dig framtiden?

– Att jobba kvar. Jag trivs med mina trevliga sjuksköterskekollegor.