Hur är det att gå utbildningen?

– Det är jättekul, jag tycker att man ska ta chansen när man har möjlighet att förkovra sig. Vi fick ett erbjudande via regionen, det skiljer sig åt i olika delar av landet, men vi har möjlighet att få studielön. Så då sökte jag in och hade turen att bli antagen.

Vad är det som har varit roligt?

– Det är just att få förkovra sig i ämnet laboratoriemedicin. Vi kommer också från så skilda håll, vi som går utbildningen, allt från de som redan idag jobbar på labb till de som jobbar inom hemtjänsten och på äldreboenden. Så vi har väldigt olika inputs och det är intressant att höra andras tankar kring ämnena. Sen är det mycket praktiskt och det är också jättebra, att man får vara ute i olika typer av laboratorium, så det är inte bara teori.

Erik Zetterström.
Erik Zetterström.

Var har du gjort dina praktikperioder?

– Den första praktiken var jag på ett närvårdslabb, på en vårdcentral. Så då fick jag ta mycket blodprover och göra patientnära analyser. Jag jobbar på blodgivningen annars så jag har bra stickvana, så fokus för mig var att prova på själva analyserna. 

Det är en del som redan har fått nya jobb så utbildningen leder absolut till jobb.

Erik Zetterström, undersköterska

Var ska du göra din andra praktik?

– Jag ska ut nästa vecka, och då blir det på labbet på Sunderby sjukhus i Luleå, det är ju det stora labbet med både kem och mikro och patologen och så där, och även transfusionsmedicin, blodcentralen, så det ska bli intressant att se det.

Vet du vad du vill göra sen när du är klar?

– Nej, jag har inte riktigt det klart för mig än, jag vet att nere kring Stockholm så är det mycket provtagningsenheter som behöver specialistundersköterskor, här uppe är det mer mot labbsidan, på sjukhusen, som behovet finns. Det är en del som redan har fått nya jobb så utbildningen leder absolut till jobb.

Så funkar utbildningen till specialistundersköterska i laboratoriemedicin

Vad?

En ny specialistutbildning för undersköterskor med inriktning mot laboratoriemedicin har tagits fram av utbildningsföretaget Lernia. Det råder stor brist på personal med laboratoriekompetens, därför har en ny yrkeskategori av specialistundersköterskor skapats. Utbildningen är en yrkeshögskoleutbildning på heltid under ett år. Den som går utbildningen lär sig laboratorieteknik, att göra och tolka analyser som förekommer på laboratorium och att göra provtagningar från vener och kapillärer.

För vem?

För den som vill arbeta på laboratorium och är intresserad av provtagningsteknik, klinisk immunologi, transfusionsmedicin, kemi och mikrobiologi. För att vara behörig krävs gymnasieexamen eller motsvarande och undersköterskeutbildning. 

Var?

Utbildningen är på distans mot Stockholm där det varje termin sker 1-2 träffar. Praktikplatserna försöker matchas så nära studentens hemort som möjligt.

Hur?

Utbildningen hålls via en digital plattform. Det ingår två praktikperioder på sex veckor vardera.

Källa: Lernia