Åsa Ählberg har jobbat på servicebostaden på Södermalm i Stockholm i tre år. Hon har arbetat dygnspass på upp till 26 timmar. 

– Vi sover bra när vi har jour. Vi har en egen lägenhet som är helt fristående. Jag har blivit väckt på natten en gång på sex månader, säger Åsa Ählberg. 

Med det nya schemat utan dygnspass blir arbetspassen som längst 20 timmar. På fyra veckor har de en ledighet på tre dagar och en på två, i övrigt bara enstaka lediga dagar. 

– Det är mycket mindre återhämtning.  

Alla heltidsanställda söker nya jobb

Åsa Ählberg säger också att det tidigare gått att acceptera att fyra timmar av jourtiden inte räknas in i sysselsättningsgraden, eftersom schemat varit så bra. 

– Nu känns det inte lika motiverat. Alla heltidsanställda söker nya jobb, det känns inte värt det längre. Vi älskar vårt jobb, det är fantastiskt på alla sätt, men schemat förstör så himla mycket. 

Malin Ragnegård sitter vid ett skrivbord framför ett fönster.

Skärpta viloregler

Inga dygnspass – då skyller Kommunal på kommunerna

Arbetstider

Hon själv är just nu tjänstledig på halvtid för att studera. Halvtidsschemat är bättre och hon kommer inte söka sig därifrån under tiden som hon pluggar. 

De som bor på servicebostaden är relativt högfungerande, så det har inte varit aktuellt med undantag utifrån deras behov. Men Åsa Ählberg säger att de ändå påverkas av att det blir mer upphackat. Till exempel kommer det behöva göras personalbyten under aktiviteter.  

Vem vill jobba fem timmar?

Det kommer också bli svårare att byta pass med varandra, eftersom det kan göra att man inte får den dygns- eller veckovila som man ska ha enligt reglerna. Dessutom uppstår kortare luckor ibland som den ordinarie personalen inte får jobba.  

– På lördagar och söndagar måste vi ha en vikarie klockan 10-15, det blir ett glapp som de måste fylla. Vem vill jobba fem timmar? Det är inte bra för arbetsgivaren heller, de måste ju anställa fler för att täcka upp för det som vi inte kan jobba. 

Åsa Ählberg är förbannad på avtalet och har hört av sig många gånger till Kommunal centralt för att framföra sina synpunkter.  

– Det har känts som att prata med en vägg, det var bara ”det är så här det är”, typ. Det känns som att det inte fanns någon förståelse. Ingen har brytt sig om vad vi som jobbar dygnspass tycker.  

Kommunals ordförande Malin Ragnegård beklagar att Åsa Ählberg upplever att hon inte blivit lyssnad på.

– Det är så klart jättetråkigt att hon och kanske även fler upplever det på det viset. Det har aldrig varit intentionen. Jag vet att det finns jättemycket kritik och frustration kring det här. Jag är väldigt frustrerad kring att det här inte har efterlevts som det är tänkt – speciellt när vi vet hur viktiga dygnspassen är, säger Malin Ragnegård.

Bild av scheman. Gamla schemat med dygnspass på upp till 26 timmar gav 13 lediga dagar på 4 veckor. Nya schemat med kortare pass ger 9 lediga dagar på 4 veckor.