Den 1 februari börjar skärpta regler för dygnsvila gälla för personlig assistans inom kommunerna. Då krävs elva timmars dygnsvila, vilket omöjliggör dygnspass. Men det finns möjlighet till undantag, i första hand om kommunen bedömer att det behövs för brukarens skull. Flera kommuner – däribland Jokkmokk och Göteborg och – har nu beslutat om undantag.

I Göteborg gäller det dels den dagliga personliga assistansen för samtliga nio brukare som i dag har dygnspass, dels ett generellt undantag för resor för samtliga 100 brukare. De nio brukarna är personer med svåra funktionshinder där kommunen bedömer att de skulle må dåligt av för täta personalbyten.

Svårt fatta nya beslut varje resa

När det gäller resorna så säger Kerstin Almgren, verksamhetschef för personlig assistans i Göteborg, att det kommer bli svårt att fatta nya beslut varje gång en brukare vill göra en resa. Det ska först mbl-förhandlas och därefter ska först nämnden för funktionsstöd och sedan kommunstyrelsen ta beslut.

– Vi vill inte att de här personerna ska bli hindrade att kunna vara spontana på samma sätt som människor i övrigt kan vara. De ska ha möjlighet att dra till landet 20 mil bort med kort varsel. Då blir det väldigt svårt med den här formella hanteringen, säger Kerstin Almgren.

Enligt avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ska undantag dock användas restriktivt, bara om andra möjligheter är uttömda och utgå från den enskilde brukarens behov. Den centrala arbetstidsnämnden, som ska bedöma om undantag följer regelverket eller inte, kan överpröva ett beslut som den anser felaktigt.

Frågan är om Göteborg kan anses ha gjort individuella bedömningar när de vill ha undantag för samtliga 100 brukare. Kerstin Almgren säger att hon inte vet hur arbetstidsnämnden kommer reagera på det men att det är värt ett försök.

Kerstin Almgren, verksamhetschef för personlig assistans i Göteborgs stad.
Kerstin Almgren, verksamhetschef för personlig assistans i Göteborgs stad.

Personliga assistenterna vill ha kvar dygnspassen

Om Göteborg inte får fortsätta med dygnspass för de nio brukarna eller få ha undantag vid resor kommer de behöva göra om scheman och anställa mer personal.

Dennis Björk, huvudskyddsombud för Kommunal och en av de som varit med och förhandlat, säger att medlemmarna har velat fortsätta arbeta dygnspass.

– Vi har lagar att förhålla oss till och det måste vara väldigt eftertänksamt om man väljer att gå utanför normen med dygnsvila och har dygnspass. Men det är viktigt från Kommunals sida att lyssna på medlemmarna och hur de känner, det är dem vi företräder, säger Dennis Björk.

Kommunal har krävt att det ska göras uppföljningar var tredje månad av sådant som sjukfrånvaro och arbetstider för de som jobbar hos de nio brukarna. Det ska heller inte vara tvingande att jobba dygnspass, så de som inte vill ska erbjudas annat jobb.

Dennis Björk, huvudskyddsombud för Kommunal med glasögon och en röd jacka.
Dennis Björk, huvudskyddsombud för Kommunal.

I Jokkmokk kräver Kommunal hälsokontroller

I Jokkmokk har kommunen fattat beslut om att fortsätta med dygnspass för den enda brukare i kommunen som i dag har det. När de provade att göra om schemat ansåg de att det inte skulle fungera för brukaren.

– Schemabrytet landade på fel tider på dygnet. Då gjorde vi bedömningen att det är bättre att behålla dygnen, för att personalbytet ska ske samma tid varje dygn. Men också för att kunna möjliggöra spontanare aktiviteter för brukaren, vilket blir svårare om man ska byta mitt på dagen, säger Caroline Johansson, personalchef i Jokkmokk.

Caroline Johansson, personalchef i Jokkmokk står framför en byggnad med en skylt där det står Jokkmokks kommun.
Caroline Johansson, personalchef i Jokkmokk.

Inför förhandlingen med facket gjordes en riskbedömning utifrån personalens arbetsmiljö, där visade det sig att det var låga sjukskrivningstal, att personalen sällan blir störda på nätterna och att de själva ville fortsätta med dygnen. Kommunal och arbetsgivaren har varit överens, men Kommunal har krävt att personalen ska få årliga hälsoundersökningar.