Den 1 februari börjar de nya reglerna för dygnsvila gälla inom räddningstjänst, personlig assistans och övrig LSS. Över 70 arbetsgivare har sökt om dispens från reglerna, många är räddningstjänster.

Trots att det bara är en vecka kvar har ingen fått besked om de får dispens eller inte av den arbetstidsnämnd som fattar beslut.

Nämndens ordförande, Kurt Eriksson, säger att de räknar med att kunna lämna besked i två ärenden före den 1 februari.

– Det finns förslag till beslut som cirkulerar bland ledamöterna som jag håller på att ta emot synpunkter på, säger Kurt Eriksson.

De första besluten blir vägledande

Han säger att det tar tid att utreda varje dispensansökan och att det är extra viktigt hur de första besluten är formulerade, eftersom de kommer fungera vägledande för övriga dispensansökningar.

För att inte bryta mot avtalet bör det därför redan finnas nya scheman utan dygnspass på plats, eftersom schemaändringar ska meddelas senast 14 dagar i förväg. Men flera räddningstjänster har sagt att de inte kommer gå över till nya scheman förrän de fått besked om dispens.

Nerikes brandkår kommer ha kvar det gamla schemat en månad, oavsett vad de får för besked.

– Det är inte rimligt att hålla på och byta schema med 14 dagars mellanrum. Det handlar bland annat om att ändra förskoletider, säger Anders Larsson, vice brandchef på Nerikes brandkår.

Tar hänsyn till att alla inte hinner lägga nya scheman

Han säger att de fått besked från arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, att det är okej att vänta en månad med att följa de nya reglerna. Men enligt John Nilsson, förhandlingschef på Sobona, SKR:s systerorganisation, har det inte skickats ut några sådana besked.

Kommunal, som vill att införandet skjuts upp men fått nej av SKR, har meddelat att de inte kommer agera om någon bryter mot avtalet och inte börjar med de nya reglerna.

John Nilsson skriver till KA att SKR och Sobona vet om att en del arbetsgivare som sökt dispens inte kommer att hinna lägga om scheman och att de tar hänsyn till det.

Arbetstidsnämnden

Har inrättats av arbetsmarknadens parter för att pröva principiella frågor och tolkningar av reglerna om dygnsvila.

Kurt Eriksson och Robert Schön är nämndens oberoende ordförande. Eriksson har varit chefsjurist vid Medlingsinstitutet och har en bakgrund på LO-TCO Rättsskydd. Schön har varit medlare och har en bakgrund inom Industriarbetsgivarna.

Kommunal har två medlemmar i nämnden: Lena Byström och Annica Jansson.

Nämnden kan bevilja eventuella dispenser från dygnsvilereglerna.

Den tillsattes den 1 oktober 2023.

Förbundsdirektör Jill Jingbrant på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, som var den första räddningstjänsten att söka dispens, säger att de inte kommer bryta mot avtalet utan är redo att köra i gång med nya scheman. Hon är besviken på att de inte har fått veta vad beslutet är för deras del.

– Att sätta oss på vänt när vi vet att vi har ett beslut. Det hade varit fair play om man bara hade gett oss det, säger hon.

Kritik mot att det tar lång tid

Per-Albin Halldin är avlösande styrkeledare vid Räddningstjänsten i Storgöteborg och medlem i Kommunal. Han har inte fått höra om något beslut om nya scheman och utgår från att det betyder att de inte heller kommer börja följa de nya reglerna den 1 februari.

Han tycker att det är bra om arbetsgivaren bryter mot avtalet i det här fallet och är kritisk till att det tar så lång tid att få besked. 

– Det är riktigt, riktigt dåligt. Det man kan hoppas och tro är att de sent omsider har vaknat till och insett att det här kanske inte är så genomtänkt som man först trodde, säger Per Albin Halldin.

Per Albin Halldin som bär en gul hjälm i en skog.
Per Albin Halldin.