Förra året blev ett mörkt år vad gäller vår arbetsmiljö. Vi lever i en tid där säkerheten tummas på för ekonomiska vinster. Under 2023 såg vi flera dödsolyckor på arbetsplatserna, och året fick ett tragiskt slut med flera arbetare som dog de sista veckorna.

Tempot går fortare för varje år som går. Men säkerheten ska alltid gå först, oavsett tidsnöd, tid på dygnet eller vilken veckodag det är. Vi ser inom flera yrken att måndag till fredag-arbete har suddats ut för en full optimering på veckans alla dagar. Kvar på plats är en mindre styrka, ofta med bristande säkerhet. 

Alla ska komma hem efter jobbet

Vinsten och marginalerna får aldrig gå före ett människoliv. Nu får arbetsgivare ta det ansvar de har enligt lagen och förebygga olyckor. Fler måste engagera sig och bli skyddsombud och fler måste rapportera in brister på arbetet.

Alla ska komma hem efter sin arbetsdag. Vi ska inte tända fler ljus utanför arbetsplatser. 

En dålig arbetsmiljö kan också förkorta ditt liv genom att den sliter och förstör din kropp timme efter timme, dag efter dag på arbetet. 

Oavsett om ditt arbete belastar din kropp, som inom omsorg och förskola, om din vardag är på byggen, inom lager eller som busschaufför så ska säkerheten gå först. År 2024 när hjälpmedel finns ska inte en människokropp behöva belastas eller offras. Personalen ska ha vetskap om och hur man kan undvika risker. 

En dålig arbetsmiljö kan vara akut och resultera i en dödsolycka från en minut till en annan. Men en dålig arbetsmiljö kan också förkorta ditt liv genom att den sliter och förstör din kropp timme efter timme, dag efter dag på arbetet. 

Arbetet sliter på våra kroppar

Många med mig som är kommunalare inom yrken som omsorg, lokalvård, förskola, buss och kyrka vet att våra arbeten sliter otroligt mycket på våra kroppar.

Det är tunga lyft och arbetsställningar som sliter på våra kroppar i förtid. Det är stress där varje extra minut lägger sig som ett moln över dig. Stress som till slut blir övermäktigt och du blir sjuk. 

Vi kan påverka vår arbetsmiljö

Men det går att förändra. Du kan förändra din arbetsmiljö och hur den påverkar dig. Vi är alla en del av vår arbetsmiljö. Och vi kan påverka utgången.

Arbetsgivaren har en skyldighet men du kan också vara med och påverka genom att själv uppmärksamma och vara delaktig och skriva tillbud. En tystnad säger faktiskt att allt är okej. Vilket det inte är. 

Nu sätter vi målet 2024 att förbättra arbetsmiljön inom samtliga yrken. Nollvision mot arbetsplatsolyckor och arbetsskador. Vi gör det tillsammans.