Den där blicken som säger så mycket och som möter mig ofta på arbetsplatser runt om i landet. 

Alla berättelser från verkligheten om hur det inte borde få vara. Tårarna men också ilskan över hur ett arbete som är så viktigt och fint inte värderas i samma utsträckning.

Det är mötena med alla medlemmar som jag bär med mig från året. Alla samtal som vi har haft gör mig stärkt i att fortsätta framåt.

Vi är starka tillsammans

För i ilskan över att välfärdsarbetare inte blir tagna på allvar och inte får rätt förutsättningar så stärks min övertygelse att vi tillsammans är så mycket starkare än var och en för sig.

För alla berättelser från medlemmar som drivit en fråga på arbetsplatsen och nått en framgång är också väldigt många. 

Vi går samman, vi ger inte upp

Det handlar om allt möjligt från höjd bemanning och bättre scheman till arbetskläder och arbetsskor och mycket mer.

Kärnan i fackföreningen är ju att vi organiserar oss.

Det börjar med ett medlemskap, att vi går en medlemsutbildning och väljer fackliga ombud. Sen snackar vi ihop oss om vad som borde förändras, bestämmer oss tillsammans och börjar driva på.

Så var det när allt startade för över hundra år sedan och så funkar det fortfarande.

Det är samma fackliga kamp på arbetsplatser i välfärden, i handeln, på industrier och i byggbodar. Arbetare som går samman och inte ger upp. 

Fortsätt mullra, bli förbannade och säg ifrån!  Ta inte skit, gå inte med på att springa fortare eller att tolerera ständiga besparingar.

Så min önskan och uppmaning är:  Fortsätt mullra, bli förbannade och säg ifrån!  Ta inte skit, gå inte med på att springa fortare eller att tolerera ständiga besparingar.

Under våren går vi in i avtalsrörelse med Sveriges kommuner och regioner samt Sobona och där ska vi kämpa för att få igenom våra avtalskrav (de finns utförligt beskrivna på kommunal.se). För att lyckas kräver det en hög organisationsgrad – att alla som kan vara medlemmar också är det.

Du kan göra skillnad

Redan i dag kan du tillsammans med dina kollegor vara en del av den förändring ni vill se. Vet ni inte hur eller vilka verktyg ni kan ta hjälp av, så kontakta sektionen.

Ni har mitt och hela Kommunals stöd och kraft med er och jag vet att ni kommer att göra skillnad!