Alla kan göra det. Alla borde göra det. Om både du och jag och våra arbetskamrater skrev tillbud när det behövs skulle vi få bättre arbetsmiljö på våra arbetsplatser. 

Jag har varit på otroligt många arbetsplatsbesök (runt 1 600 stycken) och det är skrämmande få anställda som vet vad ett tillbud är, hur man ska använda det och varför det är så viktigt att det skrivs. 

Så vi meddelar att något är fel

Att skriva ett tillbud är det sätt som vi kan meddela vår chef att någonting är fel på arbetsplatsen. Vad kan ett tillbud vara då? Det kan handla om att man inte får in vikarie när en kollega är sjuk. Vilket gör att man får högre arbetsbörda och känner stress. Det kan gälla ett körschema som gör att man behöver stressa till brukaren. 

Känner du att du behöver samla dig innan du går in på jobbet så är detta också ett tillbud. Ett psykiskt tillbud. Och det är jätteviktigt att man skriver de här tillbuden, för går man in i den berömda väggen sedan så behöver man ha underlag på att det är arbetsplatsen som är boven.

Hade vi inte skrivit de här tillbuden hade vi inte heller kunnat förändra någonting. För finns det inte underlag eller nedskrivet på papper så finns inte problemet, tyvärr.

Ett exempel på hur tillbud kan förändra en arbetsplats kommer från min egen, en förskola som hade jättevarmt på sommaren. Jag som fackligt ombud uppmanade alla på förskolan att skriva tillbud. Efter cirka fyra veckor hade jag fått in tillräckligt med underlag för att kunna gå till min chef och säga att nu har vi ett arbetsmiljöproblem.

Året efter byggdes två stora aggregat som gjorde att värmeproblemet försvann. 

Hade vi inte skrivit de här tillbuden hade vi inte heller kunnat förändra någonting. För finns det inte underlag eller nedskrivet på papper så finns inte problemet, tyvärr. Om vi går till vår arbetsgivare och pratar med den så blir det bara ett påstående. Därför är det så otroligt viktigt att alla lär sig hur man skriver tillbud och varför man gör det. 

Ett tillbud är personligt

För att förtydliga så är ett tillbud personligt. Det betyder att om vi är 10 stycken på en arbetsplats som upplever ett problem, och alla upplever samma sak, behöver alla skriva ett tillbud.

Om en person skriver, så är det bara den personen som har upplevt problemet och då tar det lång tid innan det blir ett arbetsmiljöproblem. Om alla 10 skriver varje gång de upplever problemet så behöver arbetsgivaren ta tag i detta mer omedelbart.

Varje arbetsplats har sina egna rutiner för tillbudsrapportering. Om inte din arbetsgivare har det så går det alldeles utmärkt att skicka sms, skicka ett mejl eller skriva på en lapp (men om du skriver på en lapp behöver du spara en kopia till dig själv). 

Här kan du läsa mer om tillbud på Kommunals faktasida.