Redan i slutet av förra året uppmärksammade jag vår chef om reglerna för dygns- och veckovila som kommer att betyda ändrade scheman. 

Vi som jobbar var oroliga över att vårt system som vi byggt upp med omsorgskontakt tvingas gå i graven, och att vi inte längre kommer att kunna tillgodose våra brukares önskan om att bara möta ett fåtal personer under en dag.

Gjorde ett testschema

Vi undrade också hur det fungerar att lägga schema utifrån önskemål när vi har 11 timmars dygnsvila och veckovilan att ta hänsyn till.

För att verkligen se vilka konsekvenserna blir bestämde vi oss för att lägga ett testschema i vårt schemaläggningssystem. 

Vad vi upptäckte var att det blev svårt för en heltidsarbetare att få ut sin fulla tid på en fyraveckorsperiod. Det blev helt enkelt för få dagar att lägga ut schemat på. 

Vad vi upptäckte var att det blev svårt för en heltidsarbetare att få ut sin fulla tid på en fyraveckorsperiod. Det blev helt enkelt för få dagar att lägga ut schemat på. 

Men när vi sänkte veckoarbetstiden till 35 timmar (hade gärna fått sänkas mer) ökar utrymmet att få till ett bra schema med möjlighet att påverka schemaläggningen. Det blir helt enkelt inte lika många timmar som ska läggas ut i schemat.  

Fler orkar heltid med kortare arbetstid

En arbetstidsförkortning skulle också leda till färre sjukskrivningar, ge ett schema med mer inflytande, göra livet enklare för personal med barn och inte minst för ensamstående föräldrar. Det skulle också öka chansen att man orkar jobba heltid fram till pensionsåldern, vilket i sin tur ger en bättre pension för äldreomsorgspersonalen. 

Ett sänkt heltidsmått skulle i stället göra fler intresserade av att jobba inom dessa yrken, och vi vet ju alla hur mycket personal som kommer att behövas de närmaste åren. 

I dagsläget orkar många inte jobba heltid på grund av pressade scheman med korta körtider. Redan i dag har många av oss oattraktiva scheman med delade turer och jobb varannan helg. Ett sänkt heltidsmått skulle i stället göra fler intresserade av att jobba inom dessa yrken, och vi vet ju alla hur mycket personal som kommer att behövas de närmaste åren. 

Visa hur viktiga vi är

Så jag vädjar till arbetsgivare och politiker runt om i landet, och inte minst i Kramfors kommun där jag arbetar: ta chansen att göra rätt. Ge personalen möjligheten att orka jobba till pensionsåldern och ge oss möjligheten att göra det vi är allra bäst på. Nu har ni chansen att visa hur viktiga vi är (med mer än bara applåder). Det är dags att korta vår arbetstid.